Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Iskolaudvar-felújítás, környezetvédelem, pályázatok

2017. május 30., 09:24

A közel félszáz napirendi pont közül ezekről is döntött Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete a május 25-i ülésén.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben Iskolaudvar Fejlesztési Programot indított, melynek keretében minden évben egy iskolaudvar megújítására kerül sor. Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. az Óbudai Vagyonkezelő Zrt.-vel együttműködve felmérte a kerületben lévő általános iskolák udvarainak a meglévő állapotát, és a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola udvarát javasolták elsőként felújításra, mivel jelenleg ez a kerület egyik leginkább leromlott állapotú iskolaudvara. A felújítás és a fejlesztés közösségi tervezés keretein belül fog megvalósulni, melybe bevonják az általános iskola diákjait, valamint a szülőket is. A fejlesztést lehetővé tevő háromoldalú megállapodás megkötését az iskolával, valamint az Észak-Budapesti Tankerületi Központtal a képviselők megszavazták.

A légszennyezettség csökkentése érdekében, kísérleti jelleggel, Bús Balázs polgármester egy légtisztító utcabútor 6 hónapos bérlését kezdeményezte. A CityTree névre keresztelt innovatív termék különböző mohafajok felhasználásával nagyon hatékonyan szűri a levegőt, hatása 275 városi fáéval egyenértékű. A speciális utcabútor felállításának helyszínét szakemberek bevonásával választják majd ki.

A testület még 2015-ben fogadta el a kerület középtávú, a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi fenntarthatósági programját. A környezetvédelmi program kimondja, hogy „a kerület önkormányzatának környezetvédelmi feladata egyrészt, hogy segítse illetékességi területén az országos környezetvédelmi feladatok teljesítését, másrészt, hogy saját eszközeivel gondoskodjon a helyi környezet megóvásáról, minősége romlásának megakadályozásáról, a kerület sajátos jellegének megőrzéséről, helyreállításáról, a jelentőséggel bíró helyi természeti és kulturális értékek védelméről.” A környezetvédelmi programra alapozva első alkalommal 2016-ra készült rövidtávú cselekvési program, amely jelentős részben megvalósult. A 2017. évi környezetvédelmi cselekvési program az előző évi munkára és tapasztalatokra alapozva határozza meg a III. kerületi önkormányzat kompetenciájába tartozó operatív, cselekvési tervet.

Az önkormányzat elkészítette a vonatkozó törvényi kötelezettségének megfelelően a kerület gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2016. évi átfogó értékelést, melyet a képviselők elfogadtak. Az elfogadott beszámolót a jogszabálynak megfelelően megküldik Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

A tavalyi évben kiírt Fogadj örökbe egy zöldterületet! pályázaton nyertes szervezetek határidőre elkészítették a szakmai és pénzügyi beszámolóikat. A szervezetek többnyire a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használták fel a pályázaton kapott támogatást. Több civil szervezet kérelemmel élt, mivel a munkálatok során derült ki, hogy az általuk meghatározott és a pályázatban szerepeltetett munkálatokat más módon vagy egyáltalán nem lehet megvalósítani. Ezeket a változtatásokat az illetékesek jóvá hagyták, a beszámolókat a képviselőtestület elfogadta.

A kerület idei költségvetésében 18 millió forintot különített el a nyári táborozás támogatására. A testület döntése alapján ennek nagyobb részét a sóstói táboroztatásra fordítják, míg kisebb részéből az önkormányzati fenntartásban működő gyermekvédelmi- és oktatási intézmények, valamint a kerületünkben működő általános iskolák, illetve az egyházi és civil szervezetek által szervezett táborok költségéhez járul hozzá a kerület. Az egyházi és civil szervezetek részére elkülönített támogatásra az érintettek pályázatot nyújthattak be. A beérkezett 37 db pályázatot az illetékes bizottság munkacsoportja vizsgálta meg és értékelte, valamint javaslatot tettek a támogatásokra, melyet a képviselők elfogadtak.

Több együttműködési megállapodásról is szavazott a testület. A BKV Előre Sport Club mellett működő Kajak-Kenu Alapítvány 1993-ban jött létre, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Kajak- Kenu Alapítvány között 2012-ben létrejött együttműködési megállapodás. Az elmúlt időszakban az önkormányzat támogatásával végzett munka sokat segített abban, hogy a kerületi gyermekek minél szélesebb körben megismerkedjenek a vízi sport adta örömökkel, a csapat által nyújtott biztonság élményével. Az önkormányzat és a Budai Akrobatikus Sport Egyesület szintén 2012-óta működnek együtt, az elmúlt öt évben az egyesület kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a működési területén található nevelési-oktatási intézmények tanulói részére sportolási, edzési lehetőségeket teremtsen, segítse Óbuda-Békásmegyer lakosságának szabadidősportját. Az új megállapodás megkötésével az önkormányzat a továbbiakban is támogatja az egyesületek tevékenységét.