Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Karácsonyi segély, betegápolási díj, ösztöndíj – Önkormányzati támogatások a harmadik kerületieknek

2020. november 12., 09:13

A korábbi, szokatlanul nehéz hónapok és a járvány nyomán elrendelt újbóli szigorító intézkedések miatt a közelgő ünnepek és az év vége nehéz helyzetben találhat családokat kerületünkben is. Összegyűjtöttük azokat a támogatásokat, amelyekkel Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnak lehetősége van segíteni a rászoruló harmadik kerületi lakosoknak.

Az önkormányzatunk által idén nyújtható karácsonyi segélyre, illetve az igényelhető eseti, rendszeres és egyéb támogatásokra vonatkozó rendeleteket vettük sorra Károly Katalinnal, a Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztályának vezetőjével.

 

Hogy szebben teljenek az ünnepek – Karácsonyi segély 2020

Karácsonyi segélyt nyújt önkormányzatunk a következő kerületi lakosoknak:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt,

b) pénzbeli ellátásban részesülő gyám,

c) jövedelempótló támogatásra jogosult személy.

Karácsonyi segély azok számára nyújtható, akik az önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és ott legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodnak, illetve tárgyév november 1. napjáig a felsorolt támogatások valamelyikére jogosultak.

A kerületi képviselő-testület úgy határozott, hogy 2020. évben a karácsonyi segély összege 10 000 forint/fő.

 

Támasz a rendkívüli élethelyzetekben – Eseti támogatások

A jogszabály rendelkezése szerint rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni. Illetve azok, akik alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

Eseti támogatásként adható:

– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzdő gyermeket nevelő családok vagy várandós anyák részére,

– rendkívüli családvédelmi támogatás: a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küldő, gyermeket nem nevelő családok, személyek részére,

– magasabb összegű rendkívüli támogatás a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került, vagy elemi kárt szenvedett személyek, családok részére, mely megállapítása a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozik,

– a gyermek születését követően rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság is megállapítható, melyhez évente két alkalommal pénzbeli támogatás, valamint karácsonyi támogatás kapcsolódik.

 

Segítség lakhatáshoz, gyógyszerkiadásokhoz – Települési támogatások

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a fenti törvény rendelkezései alapján nyújtott ellátások kiegészítéseként települési támogatást is nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

 

Otthonápolók, munkakeresők terheinek könnyítése – Rendszeres támogatások

A következő rendszeres támogatásokkal segíti Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerületi lakosokat:

– óbudai betegápolási díj: annak a nagykorú személynek, aki tartósan beteg, 18. év feletti, ápolásra szoruló házastárs, élettárs, egyenesági rokon gondozását, ápolását végzi,

– óbudai gyógyszertámogatás: annak a szociálisan rászorult személynek, aki közgyógyellátásra való jogosultsággal nem rendelkezik, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében nyújtható támogatás,

– óbudai jövedelempótló támogatás: pályakezdő álláskeresőként, legalább 40%-ban egészségkárosodottként, valamint a nyugdíjkorhatárt 5 éven betöltő személy részére, ha más ellátásra nem jogosult, egyösszegű jövedelempótló támogatás aktív korú személy részére munkába állás megkönnyítéséhez.

 

Ösztöndíj a következő generációnak

– Szociális tanulmányi ösztöndíj adható: annak a tanulónak, aki általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az előző tanévi tantárgyi átlag a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van, vagy szöveges értékelés esetén legfeljebb két tárgy értékelése jól megfelelt és a többi tantárgy értékelése kiválóan megfelelt.

 

Egyéb támogatások

Beiskolázási segélyben részesíthető az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, illetve a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt

– Fejlesztésre szoruló gyermek támogatása: a fejlesztés költségei csökkentése érdekében.

 

(A fenti segélytípusok mindegyike különböző mértékű jövedelemhatárhoz és vagyoni helyzethez kötött, melynek feltételeit Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat saját rendeleteiben határozta meg.)

 

Bővebb információért az ügyfelek a Szociális Főosztályhoz fordulhatnak:

e-mail-ben: postabonto@obuda.hu

telefonon:

437-8543

437-8669