Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Két új bérlakáspályázat is elérhető a lakosság számára

2022. május 6., 08:30

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat két új bérlakáspályázatot is meghirdet a lakosság számára.

Az első pályázatnál önkormányzati tulajdonú, felújítást nem igénylő lakásra piaci II. lakbérfizetéssel, a második pályázatnál üresen álló önkormányzati lakásokra, felújítási kötelezettséggel, piaci I. lakbérfizetéssel pályázhat a lakosság.

Legfontosabb információk a két pályázatról:

  • a benyújtás határideje:   2022. 05. 25., 12.00 óra
  • helye:  a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.)

Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együtt költöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya) vagy azok másolatát mutassák be.

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

A lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:

  • aki – valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik, ide értve a III. kerületi önkormányzati lakás bérleti jogát;
  • akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
  • aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,
  • a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy gyedből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,
  • a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik,
  • megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok

Minden további információt a közzétettünk az Óbudai bérlakások oldalon:

Az első pályázatban meghirdetett lakás adatait, a részletes kiírást a részletes pályázati feltételeket és a pályázati dokumentációt ezen a linken tekinthetik meg.

A második pályázatban meghirdetett lakások adatait, a részletes pályázati kiírást a részletes pályázati feltételeket és a pályázati dokumentációt ezen a linken tekinthetik meg.

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen is megtekinthetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) a Vagyonkezelő honlapján (www.ovzrt.hu).