Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Köszönjük idősklubjaink önkénteseinek önzetlen munkáját!

2022. június 9., 13:21

Ünnepség keretében köszöntük meg kerületi idősklubjaink önkénteseinek önzetlen munkáját, amellyel még színesebbé, változatosabbá teszik klubtársaik mindennapjait, közösségi programjait. A délutánon Gallusz Nikolett színművésznő műsorral köszöntötte az ünnepelteket.

Szerdán délután azért gyűltünk össze az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai dísztermében, hogy megköszönjük tíz kerületi idősklubbunk önkénteseinek önzetlen munkáját. Azoknak, akik társaik hasznára, őket támogatva dolgoznak idősklubjainkban, melyeknek ők maguk is tagjai.

„Az önkéntesek feladatvállalása, legyen az helyben, a helyi közösséget építve, vagy éppen nemzetközi szintű összefogással születő, országhatárokon átívelő, egyformán fontos, egyformán szolidáris, és egyformán hozzájárul mindannyiunk jólétéhez – köszöntötte Turgonyi Dániel alpolgármester Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nevében a megjelenteket. – Tudjuk, az önkéntesség nyomán a támogatott emberek vagy ügyek mellett maguk a támogatók is nyertesek, hiszen közösségre lelhetnek itt, megerősödhetnek saját értékrendjükben. Tehát azért is köszönettel tartozunk idősklubjaink segítő önkéntes tagjainak, mert tevékenységükkel példát mutatnak az ifjabb generációknak, megmutatva, hogyan lehetséges, hogy az önként, önzetlenül vállalt feladatok eredményeképpen, mindannyian gazdagabbá váljunk!”

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat mellett Haskóné Alker Annamária, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője szintén megköszönte, és méltatta az önkénteseink önzetlenségét: „Óbuda-Békásmegyeren szép hagyománya van annak, hogy a kerületben élők egymásért, a közös értékeinkért felelősséget vállalva önkéntes munkát végeznek, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, másokért. Idősklubjainkban szintén hagyománya van annak, hogy mindenki a saját  területén szerzett tudást és tapasztalatot közös kincsünkké tegye.

Így idősklubjainkban, foglalkozásainkat önkéntes munkában vezető tagjainknak köszönthetően, a művészetek, a tudományok, a szabadidős tevékenységek, a sportágak igen változatos műfajaihoz kapcsolódhatnak a kerületben élők. És nemrégiben például sportnapunkon, illetve két napos művészeti fesztiválunkon klubtagjaink be is mutatták eredményeiket, szeretettel felkészülve produkcióikra, valamennyiünket gazdagítva ezzel.

Köszönjük Gallusz Nikolett színművésznőnek és tanítványának, Baranyai Viviennek, hogy színvonalas előadásukkal szintén csatlakoztak ünnepségünkhöz, és annak szellemében, önkéntesként, önzetlenül ajándékoztak meg minket előadásukkal! Önkéntes munkatársainknak pedig egy emléklap átadásával is kifejeztük őszinte hálánkat.