Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Köszöntöttük a pedagógusokat, és átadtuk pedagógusnap alkalmából a kerület rangos elismeréseit

2022. június 7., 18:02

Június 7-én délután köszöntöttük pedagógusnap alkalmából Óbuda-Békásmegyer pedagógusait, nevelési-oktatási intézményeink dolgozóit, és ekkor került sor a pedagógusnapi elismerések átadására is az Esernyős udvarán.

Az átadón dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere mellett részt vett Burján Ferenc alpolgármester, valamint Fenyvesiné Hegedűs Edit, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatójának szakmai helyettese. Az ünnepséget a Kincső Néptáncegyüttes Apró Kincső csoportjának díjnyertes szólótáncosai nyitották, akik gömöri és kalocsai táncokat adtak elő, majd egy nyírségi koreográfiát láthattak tőlük a jelenlévők.

A műsort követően dr. Kiss László köszöntötte a pedagógusokat és az ünnepségen egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy pedagógusként a gyerekek szeretete és tisztelete, a tudásuk gyarapítása, a kíváncsiságuk felébresztése a legfontosabb, és, mint mondta, “évtizedekkel később boldoggá tesz, hogy a sikereikhez, a boldogulásukhoz mi is hozzátettünk valamit, jó érzés, hogy emlékeznek arra, amit annak idején mondtunk vagy csináltunk”. Kiemelte, hogy kerületünkben figyelünk a pedagógusokra, tiszteljük és becsüljük őket, “még akkor is, ha jól ismerjük azokat a problémákat, amelyekkel nap mint nap szembenéznek”.

Az átadóünnepséget Tiszavölgyi István is megtisztelte jelenlétével. A Tiszavölgyi István-díj névadója a kerület „iskolaalapító” pedagógusa, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára. Ebben az évben Sziliné Dienes Irén, az Óbudai Árpád Gimnázium biológia–földrajz szakos pedagógusa kapta a díjat, amelyet magától Tiszavölgyi Istvántól vehetett át. Sziliné Dienes Irén 1990 óta tagja az Óbudai Árpád Gimnázium tantestületének, kitartó és kiemel­kedő szakmai munkája, az iskola életét jelentősen gazdagító, szerteágazó tevékenysége elismeréséül részesült a díjban.

Lorántffy Zsuzsanna-díj adományozható azoknak a kerület óvodáiban, általános és középiskoláiban, valamint az egyéb oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik tartósan kiemelkedő eredményt értek el a gyermekek és a tanulók nevelésében-oktatásában, a korszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint a közoktatás irányításában dolgozóknak.

Lorántffy Zsuzsanna-díjat vehetett át ebben az évben Bohóné Gál Marianna óvodapedagógus, aki 1977 óta a Pitypang Művészeti Óvoda munkatársa. Több évtizedes magas színvonalú szakmai munkája, a zenei nevelés terén kifejtett eredményes tevékenysége és a gyerekek közvetlen környezetét érintő kreativitása elismeréseként vehette át a díjat.

Szintén Lorántffy Zsuzsanna-díjban részesült Erdei Tünde óvodapedagógus, aki 1990 óta az Óbudai Hétpettyes Óvoda pedagógusa. Az általa alkalmazott innovatív eljárásokért és módszerekért, a mozgásfejlesztés és a gyógytestnevelés iránti elkötelezettségéért, az egyéni igények hangsúlyozásáért és több évtizedes példaértékű szakmai munkájáért részesült a díjban.

Lorántffy Zsuzsanna-díjban részesült továbbá Molnár Ildikó óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes is, aki 1988 óta dolgozik a Gyermeksziget Montessori Óvodában, majd a Mosolygó Tagóvodában. Kiemelkedő hivatástudata, gyermekszeretete, odaadása és munkájának magas szakmai színvonala, eredményessége elismeréseként vehette át a díjat.

Dr. Kiss László polgármestertől szintén Lorántffy Zsuzsanna-díjat vehetett át Pápainé Pintér Ildikó óvodapedagógus, aki négy évtizede az Óbudai Meseerdő Óvoda nevelőtestületének tagja. Munkájába eredményesen építette be fejlesztőpedagógia eszközeit, valamint a drámajátékok élménypedagógiai elemeit. Több nevelési terület szakmai fejlesztését segítette egy évtizeden át. Példaértékű, áldozatos munkájáért részesült a díjban.

Plézer Erika óvodapedagógus sikeres munkáját is Lorántffy Zsuzsanna-díjjal ismertünk el, aki negyven éve a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pedagógusa. A drámapedagógia elemeinek magas szakmai színvonalú alkalmazása, a szülőkkel közösen tartott programok és a tehetséggondozás terén kifejtett eredményes munkája elismeréseként vehette át a díjat.

Ezt követően Fenyvesiné Hegedűs Edit, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatójának szakmai helyettese adta át a díjazottaknak az elismerést. Elsőként Bárány Márta tanítónak, aki 22 éve a Fodros Általános Iskola pedagógusa. Szívügye a környezetvédelem, a 6–14 éves korosz­tály fenntarthatóságra nevelésében szerzett érdemei vitathatatlanok. Innovatív szemléletének köszönhetően több pályázatot is nyert az iskolának. Kitartó, eredményes munkája elismeréseként vehette át a díjat.

Járainé Szendrődi Piroska tanító áldozatos munkáját is Lorántffy Zsuzsanna-díjjal ismertünk el, aki 1987 óta a Pais Dezső Általános Iskola tantestületének meghatározó személyisége, 2020-ig az osztályfőnöki mun­kaközösségének vezetője. A tehetséggondozás mellett mindig nagy figyelmet fordított a hátránnyal küzdő tanulók fejlesztésére, beilleszkedésük segítésére, a testi, lelki egészség hangsúlyozására.

Elismerésben részesült Meyer Márta Katalin gyógypedagógus is, aki 2016 óta a Budapest III. Kerületi Szent Miklós Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon gyógypedagógusa. A Lorántffy Zsuzsanna-díjat az autista gyermekek gördülékeny beilleszkedését segítő eredményes, lelkiismeretes munkája, a családokkal való aktív kapcsolattartás és az egyéni fejlesztés hangsúlyozása, alkalmazása miatt vehette át.

Rapcsák Zsuzsanna orosz szakos tanár értékes munkáját is Lorántffy Zsuzsanna-díjjal ismertük el. Kiemelkedő szaktudásának, értékes tapasztalatainak, következetes és lelkiismeretes munkájának köszönhetően a Kőrösi Cso­ma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium tantestületének kiemelkedő tagja, aki évek óta rendszeresen publikál, és mentorálja az ELTE tanárjelöltjeit.

Tóth Péter kollégiumi nevelőtanár is elismerésben részesült. 1999 óta dolgozik a Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egysé­ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthonban. Azóta töretlenül folytatja kiemelkedő pedagógiai tevékenységét az értelmileg akadályozott gyermekek sokoldalú fejlesztéséért és társadalmi integrációjáért. Gyalogtúrákkal, csillagtúrákkal színesíti a gyermekek nyári programját. Kitartó, eredményes munkája elismeréseként vehette át a Lorántffy Zsuzsanna-díjat.

A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevelet vehettek át dr. Kiss László polgármestertől áldozatos, megbízható és eredményes munkájukért:

Kulcsár Péterné Erzsébet dajka, aki 1988-tól dolgozik az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodájában.

Rosta Józsefné dajka, aki 1999 óta dolgozik az Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodájában.

Négyesi Judit Anna iskolatitkár, aki 1996 óta dolgozik a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskolában, 2013-tól iskolatitkári munkakört tölt be.

A díjak átadását és átvételét követően Szabó P. Szilveszter színművész műsora zárta az ünnepséget.

A díjazottaknak szívből gratulálunk, és hálásan köszönjük kerületünk minden pedagógusának, az oktatási-nevelési intézmények minden dolgozójának egész éves áldozatos munkáját.