Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Közel 100 napirendi pontról szavaztak a képviselők

2018. december 5., 08:28

Többek között óvodai oktatási programról, pályázati részvételekről, együttműködési megállapodásokról, videótolmács szolgáltatásról és közterületi fejlesztésekről is döntöttek a képviselők a testület novemberi ülésén.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2013-ban hozta létre a Települési Értéktárat, amelyben a városrész területén fellelhető nemzeti értékeket rendezik egy gyűjteménybe. A képviselő-testület novemberi ülésén úgy döntött, hogy „kulturális örökség” szakterületi kategóriába felveszi a Békásmegyeri Közösségi Házban működő Képzőművészeti Kört, valamint az Óbudai Kamarakórust. A testület mindkét esetben megbízta az Óbudai Múzeumot, hogy kezdeményezze a két társaság Magyar Értéktár elemeként történő nyilvántartását is.

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat a kerület összes saját fenntartású óvodájára kiterjeszti a 2017/2018-as nevelési évben sikerrel szereplő tűzvédelmi oktatóprogramot. A program célja, hogy a tűzoltósággal együttműködve biztosítani tudják a tartalmas, fejlesztő foglalkozást a kerület óvodásai számára, akik szórakoztató játékokon keresztül megtanulhatják, hogy vészhelyzet esetén melyek a legfontosabb teendők, hogyan előzhetőek meg a balesetek és mit kell tenni tűz, vagy füst esetén.

Az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében a képviselők meghosszabbították a hallássérültek számára létrehozott, videotolmács-szolgálatról szóló szerződést a Hallatlan Alapítvánnyal. A szolgáltatás lényege, hogy amennyiben hallássérült ügyfél keresi fel a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatát, az ügyfélszolgálat az előre telepített, speciális szoftver segítségével online tud tolmácsot biztosítani az ügyfél számára, aki jelnyelven fordít az ügyfél és szóban az ügyintéző felé.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata korábban támogatást nyert a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú városrehabilitáció-témájú pályázaton, Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren témában, melyről a támogatási szerződést a felek már megkötötték. A pályázati felhívás szerint, az érintettek bevonása már a projekt előkészítő szakaszban kötelezettség: a helyi partnerek és az érintett lakosság együtt alakítják ki az adott helyszínre vonatkozó tevékenységeket. A képviselők mai döntése értelmében a megvalósító konzorcium tagja lesz többek között az önkormányzat mellett az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, továbbá a Motiváció Alapítvány, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány. A projekt megvalósítása érdekében szükséges módosítani a pályázati felhívással összhangban a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melyet támogatott a testület.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata három projekttel indult a Főváros által meghirdetett 2018. évi TÉR_KÖZ pályázatán, amelyen két pályázat támogatásban részesült. A nyertes pályázatok csökkentett támogatási összegben részesültek, ezért a projektek műszaki tartalma és a támogatási összegek is módosulnak. A testület elfogadta a korrekciókat és felkérte az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a projektek előkészítésére és lebonyolítására.

A képviselők döntése alapján az önkormányzat a Solymár utcai bölcsőde épületének férőhelybővítésével együtt járó fejlesztését célozva pályázatot nyújt be a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyában kiírt pályázati felhívásra, és a testület a pályázat előkészítési feladatainak lebonyolítására megbízza az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-t.

Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a CoffeeRun és az Óbudai Brick Factory sportegyesülettel. A CoffeeRun fő céljai között szerepel a természetben való futás szervezése, és sporttevékenység népszerűsítése. Az megállapodásban vállalták, hogy elindítják a „Fedezd fel futva Óbudát” elnevezésű rendezvénysorozatot, melynek keretében a kerület polgárai közösségi futásokon fedezhetik fel a kerület látnivalóit, valamint heti rendszerességgel tartanak szervezett közösségi terepfutó eseményeket a különböző edzettségi szinten lévő futni vágyóknak. Az Óbudai Brick Factory a baseball NB1 élvonalába tartozik. Ötszörös Magyar Kupa győztes és tagjai többszörös magyar bajnoki címmel büszkélkedhetnek. A III. kerületi iskolákkal együttműködve, kiemelt figyelmet fordítanak a folyamatos utánpótlás-nevelésre, hiszen fő céljuk a fiatal játékosok képzése és versenyeztetése. Az együttműködés meghosszabbításáról döntöttek a képviselők a Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesülettel, akik 1994 óta járulnak hozzá Óbuda-Békásmegyer német (sváb) lakosságának kulturális, társadalmi és egyházi hagyományainak ápolásához, valamint együttműködnek a budapesti és környékbeli német kulturális tevékenységű egyesületekkel, civil szervezetekkel, és a III. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete elfogadta továbbá, hogy ismét meghosszabbítsák az Óbudai Ganz Vízisport Egyesület részére korábban megítélt támogatás felhasználásának határidejét, ezúttal fél évvel. Az egyesület telephelyére elképzelt infrastrukturális beruházás – amely magában foglalja a 170 m2 alapterületű, kétszintes kondicionáló terem, valamint az öltöző és vizesblokk felújítását – jelentősen elhúzódik a gazdasági környezet drágító hatása miatti tervváltoztatások okán.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nagy hangsúlyt fektetett a nemzetiségi hagyományok ápolására. A képviselő-testület így határozott arról is, hogy ismételten hozzájárul a kerületben tanuló iskolás gyermekek részére a roma nemzetiségi kultúrarészét képező roma táncok és a Kárpát – medencei népek dalainak oktatásához. 2017-ben önkormányzat az Óbudai Nagy László Általános Iskolával közösen kísérleti jelleggel indította el a programot, amelynek jövő évi folytatásáról most döntött.

A nemzetiségi hagyományok ápolása mellett az önkormányzat számára a magyarságtudat és a hazaszeretet erősítése szintén kiemelt fontosságú, így a képviselő-testület elfogadta, hogy pályázatot hirdet magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek látogatásának támogatására, amely lehetővé teszi a kerületben működő általános és középiskolákba járó tanulók számára a magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek megismerését.

A képviselő-testület határozott a Hegyvidék Televízióval való együttműködési megállapodás megkötéséről is. Közműsor-szolgáltatóként a Hegyvidék Televízió műsorstruktúrájával közvetítő szerepet tölt be a lakosság, az önkormányzat, a közhivatalok és a civil szervezetek között. Budapesten és környékén mintegy 320.000 háztartásba jutnak el a Hegyvidék Televízió műsorai. A harmadik kerület híreinek televíziós megjelenésével lehetővé válik a lakosság szélesebb körű tájékoztatása is, illetve ahhoz az idősebb generációhoz is eljuthatnak a híradások, amely nincs jelen az online térben.