Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Közterület elnevezés, ingatlanok, tehercsökkentés – üléseztek a képviselők

2014. november 28., 12:12

Új torna-és vívócsarnok építése, fűszernövényekről elnevezett utcák. Egyebek mellett ezekről is döntött csütörtöki testületi ülésén a városrész vezetése.

_DSC_6539 (2)A képviselőtestület jóváhagyta annak a támogatói szerződésnek a megkötését, mely a Lajos utca 70-72. szám alatti társasház életveszélyes tetőterének kijavítását finanszírozza. A lakóközösséget még szeptemberben kötelezte az I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya arra, hogy december 12-ig szüntesse meg az életveszélyes állapotot. A társasháznak erre nem volt pénzügyi fedezete, ezért kellett az önkormányzatnak segítséget nyújtania.

A Dr. Béres József Általános Iskola, Kiserdei tagintézményének udvarára egy 500 m2 nagyságú torna-és vívócsarnok megépítését tervezik. Itt működhetne a Kolczonay Ernő olimpikon által alapított, testvére, Kolczonay István által működtetett Fless Vívóegyesület, mely edzéseit jelenleg a csillaghegyi Fodros Általános Iskolában tartja. Az új épületrész terveinek költségeire az önkormányzat előzetes kötelezettséget vállalt. A tervek elkészíttetésének végső határideje: 2015. május 30.

A Csúcshegy – Testvérhegy találkozásánál található Harsánylejtő Kertváros kialakítása során 10 újonnan épített utcát és közterületet neveztek el a szavazók. Az előzetes egyeztetések alapján az önkormányzat és a kertvárost építő Katlan Befektetési Zrt. közös kampány keretében szavazást szervezett az új utcák elnevezése ügyében. A kerület lakói 2014. október 6-tól három héten át szavazhattak interneten a fűszernövények köré épülő koncepció szerinti utcanevekre. A beérkezett 584 szavazat alapján a választható utcanevek közül a legtöbb szavazatot abc sorrendben az Angyalfű, Borsikafű, Borsmenta, Citromfű, Citronella, Csillagánizs, Koriander, Kurkuma és Medvehagyma utcanév kapta. Az alábbi képre kattintva nézhetik meg a térképen ezek elhelyezkedését. A III. kerület ezeket az utcaneveket javasolja a Fővárosi Önkormányzat számára elfogadásra.

utcanevvalasztas_eredmeny_k

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata működésének átláthatóságát hosszú idő óta több törvény is előírja, valamint a helyhatóság saját szervezeti és működési szabályzata és különböző belső szabályzatai is rendelkeznek róla. A polgármester vagyonnyilatkozatai 2007-ig visszamenőleg elérhetőek az önkormányzat honlapján.

A képviselő-testület Mihalik Zoltán (Együtt- PM) képviselő kezdeményezésre, a Bús Balázs polgármester által javasolt módon döntött arról is, hogy a testület üléseinek, illetve állandó bizottságai ülésének jegyzőkönyvei, és a bizottsági ülések meghívói a 2014. november végi ülésektől kezdődően legyenek elérhetőek az önkormányzat honlapján. Továbbá döntés született az önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartásának aktualizálásáról, közzétételének pontosításáról is. A polgármesteri előterjesztés-kiegészítés tartalmazta azt a javaslatot is, miszerint szükséges egy köztisztviselő átláthatósági felelőssé történő kinevezése és a képviselők közül egy átláthatósági tanácsnok választása is, aki ellenőrzi az átláthatóság követelményének és az információszabadsággal kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést a hivatalban és az önkormányzat cégeinél is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénye alapján a megválasztott önkormányzati képviselőknek megválasztásuk után 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Az ülésen elfogadott beszámoló szerint a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzati képviselők közül egy kivétellel (Béres András, Együtt-PM) a törvényben meghatározott határidőben eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

A Szent Margit Kórház a felújítási és eszközbeszerzési terveinek támogatását kérve, az elmúlt években több alkalommal fordult az önkormányzathoz. A 2014-ben adott támogatás segítségével felújításra került a Terhesgondozó és a Kardiológiai osztály, melyek jelentős előrelépést jelentenek a III. kerületi betegellátás szempontjából. Az ülésen most újabb támogatást szavaztak meg, melyet a kórház a műtő felújítására kíván felhasználni.

Továbbra is cél a lakosság adóterheinek csökkentése és a differenciált adózás. 2015-től tovább csökken az adóterhe a csónaktárolóknak, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő garázsoknak, gépjárműtárolóknak. A lakosság adóterheinek csökkentése érdekében a testület korábban már döntött a magánszemélyek tulajdonában lévő csónaktárolók, garázsok, gépjárműtárolók 2015. évi adójának jelentős mértékű (66 %-os) csökkentéséről. A benyújtott módosítási javaslattal további adózói kör, a külterületi építmények magánszemély tulajdonosai kerülnének kedvezőbb helyzetbe az adómérték 60 %-os, 400 Ft/m²/év-re történő csökkentése kapcsán.

Mérsékelt emelés a telekadónál és az építményadónál. A telekadónál a megállapítható maximum adómérték 2015. január 1-jétől 336 Ft/m2/év. A képviselők ezen adónemnél az általánosadómértékként 150 Ft/m²/év szavaztak meg, ami 7,1 %-os emelést jelent, de még így sem éri el a törvény által engedélyezett adómaximum 45 %-át. 6,7 %-os emelésről döntöttek a honatyák a 3000 m²-t meghaladó bevásárlóközponthoz, üzletekhez tartozó telkek adótétele tekintetében, így ennek összege 320 Ft/m2/év.

_DSC_6534 (2)

Az építményadónál a megszavazott általános adómérték – 1,9 %-os emelést követően – 1580 Ft/m²/év. A testület szerint, az egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében, továbbra is indokolt a magasabb (maximális) adótétellel történő adóztatás. Ez a szabályozás a 3000 m²-t meghaladó bevásárlóközpontokat, üzleteket, a Római-parton lévő épületeket, épületrészeket, a 250 fő befogadására alkalmas szórakozóhelyek érinti. Az adó összege 1-jétől 1852- Ft/m2/év.

A magánszemélyek Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy területén lévő épületei, épületrészei után fizetendő adó mértéke, illetve az első pinceszintnek minősülő építményszint alatti épület, épületrész után fizetendő adó mértéke 2015-ben nem változik. Nem emelkedik továbbá a magánszemély kommunális adója, illetve az idegenforgalmi adó mértéke sem.

Egyaránt 20-20 forinttal csökken az adómérték a magánszemélyek külterületi telkeinél a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeknél. Ennek értelmében a beépítésre szánt területek után 80 Ft/m2/év, a beépítésre nem szánt területek után pedig 40 Ft/m2/év adómértéken történik az adóztatás. A magánszemélyek belterületi telkei utáni adómértékek a 2014. évi szinten maradnak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, amely a 2014. évi „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” pályázat keretében vállalta, hogy épületének oldalában, a Raktár utca Miklós utca-Szentendrei út közötti szakaszon található elhanyagolt, füves-bokros területet rendbe hozzák. A képviselők szavazatukkal hozzájárultak, hogy a Szolgálat további eszközöket vásároljon terület szakszerű rendbetételéhez.

Az önkormányzat továbbra is együtt kíván működni a Magyar Hospice Alapítvánnyal, amely a gyógyíthatatlan, elsősorban a daganatos betegek holisztikus szemléletű gondozását végzi képzett szakemberek közreműködésével. Az Alapítvány a betegek ápolásán, utolsó pillanatig tartó elkísérésén túl a családdal is foglalkozik, és a gyász időszakában is támogatja az érintett családtagokat. A kerületünkben (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.) található Budapest Hospice Ház oktatási és módszertani központként is működik, valamint egy tíz ágyas fekvőbeteg-részlegnek is otthon ad.

Az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló 1031 Bp. Kalászi út 5-7. szám alatt található korábban iskolaként működő épület jövőbeni hasznosítási lehetőségéről is döntés született. Az épületbe az Óbudai Platán Könyvtár költözik be annak érdekében, hogy kiépíthesse az épület vonzáskörzetének, a római parti valamint a Pók utcai lakótelep lakosságát teljes körűen ellátó könyvtári szolgáltatását. A könyvtár költözését az indokolja, hogy az Arató Emil téri épület, amely lakókörnyezetének egyedüli kulturális intézményeként, számtalan programot kínál a különböző korosztályoknak, bővítését, fejlesztését a jelenlegi elhelyezés nem teszi lehetővé. A testület továbbá úgy határozott, hogy a későbbiekben arról is dönt, hogy az épület egy kulturális, művészeti központtá, közösségi színtérré váljon.