Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Kutyás strand és partőri szolgálat a Rómain – ezekről is szavaztak a képviselők

2019. március 29., 09:22

A márciusi ülésen többek között a közösségi együttélés szabályainak további egyeztetéséről, Római-parti járőrszolgálatról, társasházi pályázatokról döntöttek a képviselők. Megszavazták Óbuda-Békásmegyer indulását többek között bölcsődefejlesztést és környezetvédelmi célokat szolgáló pályázatokon, valamint elfogadták a kerület közművelődési cselekvési tervét is.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 2018. decemberében elfogadott, a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelete határozza meg többek között a kutyasétáltatás szabályait a kerületben. A rendelet elfogadását több hónapos közösségi tervezés előzte meg, melynek során a lakosság, a helyi civil szervezetek, intézmények is elmondhatták a véleményüket a szabályozás tartalmáról. Az új jogszabály hatályba lépését követően azonban számos további észrevétel, javaslat érkezett, elsősorban a közterületi kutyasétáltatás szabályozásával kapcsolatban az önkormányzathoz. Bús Balázs polgármester ezért, a kerületi kutyás közösségek kérésének eleget téve további egyeztetést javasol a következő hónapokban a kutyasétáltatás szabályairól, a póráz nélküli kutyafuttatásra alkalmas területekről, továbbá egy kutyás strand létrehozásának lehetőségét is megvizsgáltatja. A közösségi együttélés szabályainak állattartással összefüggő rendelkezéseit mindezekért hatályon kívül helyezte a képviselő-testület.

Az óbudai közterület-felügyelet a Duna Római-parti szolgálata tavasztól őszig partőri szolgálattal egészül majd ki. Az állandó jelenlétet egy partra telepített, ún. irodakonténerrel biztosítják, mely napelemmel, irodabútorral és notebookkal is fel lesz szerelve. A járőrök helyszíni mozgását egy elektromos kisautó biztosítja majd. Az irodakonténer előreláthatólag június elején, a Kossuth Lajos üdülőpart és a Pünkösdfürdő utca találkozásában lesz elhelyezve és területi ügyfélszolgálati irodaként is funkcionál majd. Az elektromos jármű a területen a városüzemeltetési feladatok ellátásában is növeli a közterület-felügyelet hatékonyságát.

2019 június 3-ától indul a tesztüzem, és július 1-jétől Kaszásdűlőn a Bogdáni út – Hévízi út-Vörösvári út – Bécsi út – Fehéregyházi út – Kunigunda útja – Rádl árok – Huszti út – Kazal utca – Szentendrei út, valamint a Szentendrei út – Reményi Ede utca – Jégtörő utca – Ángel Sanz Bríz út – Reichl Kálmán utca által határolt területén is már fizetni kell a parkolásért. Az 5. díjfizetésű várakozási övezetbe sorolt területen 175 forintért lehet majd parkolni egy órára. A parkolási engedély iránti kérelmeket elektronikusan, személyesen vagy postai úton április 1-től lehet benyújtani. Az ehhez szükséges formanyomtatványok és információk április 1-től lesznek elérhetők az Óbudai Parkolási Kft. honlapján illetve ügyfélszolgálatán.

A képviselő-testület módosította a kerületi társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet. Annak érdekében, hogy a társasházak ne maradjanak le a kiírásra kerülő pályázatról, melynek beadási határideje legtöbbször az adott év április 30-a, ezentúl a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 nap helyett 60 napon belül nyújthatják be igényüket az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon.

Változik a támogatás intenzitásnak lakásszám alapján történő differenciálása is. A korábbi szabályozás miatt előfordulhatott olyan eset, hogy a kevesebb lakással rendelkező házak fajlagosan nagyobb támogatást kaphattak, mint a nagy lakásszámú társasházak. Az igazságosabb elosztás érdekében a most elfogadott rendelet szerint ezentúl a 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épületek esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a lakásonkénti 80 000 Ft-ot, ugyanakkor a támogatás összeg nem lehet kevesebb, mint 50 000 Ft, a 12, vagy annál több lakást magába foglaló épületek esetén pedig lakásonként 30 000 Ft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a korábbi évek gyakorlatának megfelelően társasház felújítási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére. A pályázaton elnyerhető legmagasabb összeg általános társasház felújítási pályázat esetén 2.000.000 Ft, míg életveszély elhárítási pályázata esetén 500.000 Ft társasházanként. Zöldfelületek gondozására is pályázhatnak a társasházak és lakásszövetkezetek a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére. Az e célra jóváhagyott pályázaton elnyerhető legmagasabb összeg 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot írt ki a kerületben működő oktatási intézmények számára „Nemzeti és történelmi emlékhelyek látogatásának támogatása” címmel. A testület által most elfogadott határozat szerint az önkormányzat által elkülönített 5 millió Ft-os összegből mind a 18 pályázó iskola támogatásban részesül, így segítve elő az oda járó tanulók számára a magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek megismerését, valamint az iskolában szerzett tudásuk elmélyítését.

A képviselők megszavazták, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Pénzügyminisztérium bölcsődefejlesztési pályázatára. Pozitív elbírálás esetén a Solymár utcai bölcsőde a beruházás keretében a nyílászárócserén és hőszigetelésen túl két új csoportszobával és az ezt kiszolgáló helyiségekkel, átadóval és gyermekfürdetővel bővülne. A bölcsődében a férőhelyek száma jelenleg 80 fő, mely a beruházásnak köszönhetően további 28 férőhellyel, új épületszárnyban egészülne ki. A bölcsődével azonos területen óvoda is működik, így azért, hogy az épületegyüttes egységes arculata megőrizhető legyen, az önkormányzat saját forrásból biztosítja az óvoda felújítását.

Az önkormányzat által 2017-ben elfogadott Guckler Károly Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal összhangban a képviselő-testület úgy határozott, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elindul a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ”A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázatán. Az elnyert támogatásból komposztáló ládák beszerzésére kerülne sor a lakosság, és a kerületi intézmények részére, melyhez szemléletformáló programok is kapcsolódnának. A pályázat tartalmazza egy közterületi közösségi komposztáló telepítését, amelyet a közterület-felügyelet munkatársai kezelnének. A pályázat másik fő eleme a közterületi zöldhulladék problémájának megoldása, ennek érdekében Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet részére zöldhulladék aprító, fűnyíró, rakodó, szállító eszközök beszerzése valósulna meg, illetve a felügyelet Pók utcai telephelyén zöldhulladék tárolására alkalmas építményeket alakítanának ki.

Az Európai Bizottság „WiFi4EU” elnevezésű kezdeményezése arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így parkokban, köztereken és középületekben Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon rendelkezésre. A Bizottság december 7-én döntött azokról a településekről, amelyek számára támogatást biztosít. A fővárosi kerületek közül összesen 3 nyert támogatást, köztük Óbuda-Békásmegyer. A rendelkezésre álló támogatási összegből 3 darab közterület, illetve 3 darab önkormányzati tulajdonban lévő közintézmény internetelérésének kiépítésére van lehetőség. A képviselő-testület a lakossági igényeket is figyelembe véve a következő hat telepítési helyszínt jelölte ki:

  • Csobánka tér
  • Kolosy tér és Szépvölgyi úti park
  • Római part (Losonc utca – Szent János utca közötti parti sáv)
  • Csillaghegyi Közösségi Ház
  • Óbudai Kulturális Központ San Marco utcai épülete
  • Békásmegyeri Közösségi Ház

A kerület kulturális életének alakítását, az értékek megőrzését, bemutatásához szükséges kötelező és önként vállalt feladatokat a közművelődési cselekvési tervfoglalja össze. Az önkormányzati rendeletet évente felülvizsgálják, és hozzáigazítják a tervekhez és lehetőségekhez. A napirendi vitában az ellenzék részéről kérdésként merült fel, hogy az önkormányzat kulturális nagyrendezvényei között helye van e az Óbudai Kézműves Sörök Fesztiváljának, és az Óbudai Kulturális Központ dologi kiadásainak tervezett mértékét is kifogásolták. A válaszadás után egyhangúlag megszavazta a testület az előterjesztést.

Az Önkormányzat (az Europalánta Közhasznú Egyesülettel közös konzorciumban) támogatási kérelmet nyújtott be tavaly májusban a KEHOP „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a környezettudatosságot erősítő személet formálás” című pályázatára. Az uniós forrás célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítása, és a környezetvédelem erősítése volt. Az önkormányzat „Nézzünk szembe a klímaváltozással! Lakossági szemléletformálás Óbuda-Békásmegyeren” című pályázata a helyi klímastratégia kidolgozását; a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztást, széleskörű szemléletformálási programok megvalósítását, (pl.: ökokalandok, a klímaszakkörök, a meseösvény, a tanulmányút, klímabörze), illetve a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését vállalta. Idén februárban a projekt bruttó 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (melyből az önkormányzatra jutó támogatás összege 13.750.000 forint). A képviselők megbízták a Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t az általános projektmenedzseri és kommunikációs, valamint kötelező nyilvánosság biztosítási feladatok végrehajtásával.

A Fővárosi Közgyűlés megválasztotta a Budapesti Történeti Múzeum új vezetőjét, Népessy Noémit az Óbudai Múzeum és Goldberger Textilipari Gyűjtemény igazgatóját, akinek lemondását a testület elfogadta. Népessy Noémi utódjaként az Felbermann Juditnak, a múzeum szakmai igazgatóhelyettesének szavaztak bizalmaz a képviselők megbízott igazgatóként az igazgatói pályázat elbírálásáig.