Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Holnap zárul a kerületi ebösszeírás

2017. június 14., 08:07

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ebösszeírást végez a kerületben 2017. május 15. és június 15. között. Az adatszolgáltatás törvényi kötelezettség, a 2014-ben bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Átv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Önkormányzatunk legutóbb 2014. évben végzett ebösszeírást a kerületben.

Az ismételt adatgyűjtés és a meglévő adatbázis frissítése nagymértékben elősegíti a kóborló ebek tulajdonosainak gyorsabb és könnyebb beazonosíthatóságát, és az esetleges zoonózisok (állatról-emberre terjedő) betegségek elleni hatékony védekezést.  

A jelenlegi ebösszeírás időtartama: 2017. május 15. – 2017. június 15. között, az adatszolgáltatás  önbevallásos módszerrel történik.

A kerületre vonatkozó ebösszeíró adatlapot az állat/állatok oltási könyvének adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni.

Az adatlap megtalálható:

– elektronikus formában a kerület honlapján (www.obuda.hu) a Közérdekű menüsor alatt.

– nyomtatott formában kihelyezve az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.) – az állatorvosi rendelőkben, a kulturális központokban, Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyeleténél (1033 Budapest, Mozaik u.7.), és az iskolákban lévő gyűjtőládák mellett elhelyezve.

Az ebenként kitöltött és aláírt adatlapokat az alábbi módon lehet eljuttatni hivatalunkhoz:

– postai úton (Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3.);

– személyesen (Ügyfélkapcsolati Iroda 1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), itt az átvételről elismervény is kérhető;

– az állatorvosi rendelőkben, a kulturális központokban, Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyeleténél (1033 Budapest, Mozaik u.7.), és az iskolákban megtalálható gyűjtőládákban elhelyezve;

– elektronikus úton szkennelést követően az ebosszeiras2017@obuda.hu e-mailcímre megküldve.    

Tájékoztatjuk az ebtartókat/tulajdonosokat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B.§(10) pontja kimondja, hogy 2013. január 1-től minden négy hónapos kornál idősebb eb csak transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, amennyiben még nem tett eleget ennek a kötelezettségének, az Ebösszeírás határidejéig pótolja. Amennyiben az ebtartó/ tulajdonos nem tesz eleget a jelöltetési kötelezettségének, és a jegyző valamint a járási állategészségügyi hivatal tudomására jut a mulasztás, 45.000.- Ft állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az összeírást követően is kötelesek az adatváltozásokat (elhullás, szaporulat, tulajdonosváltás, tartási hely változás) írásban bejelenteni a hivatal felé. Kérjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítése előtt ellenőrizzék az állat/állatok utolsó veszettség elleni kötelező oltásának időpontját, és amennyiben az egy éven túl történt, kérjük az oltást haladéktalanul pótolják!

Az ebtartók részére az adatszolgáltatás KÖTELEZŐ, a 2014-ben és az azóta eltelt időben bejelentett ebeket a 2017. évben ismételten be kell jelenteni!

Azok az állattartók, akik nem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a fent hivatkozott törvény 43.§ (1) bekezdése alapján.

Tisztelettel kérünk minden ebtartót, hogy tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, és segítsék munkánkat a kért információk megadásával, az adatkérő lap kitöltésével, és a hivatal részére történő megküldésével.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

A  bejelentőlap INNEN is letölthető.