Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Megerősített járőrszolgálat a lomtalanítás idején

2018. április 25., 12:52

A 2018. április 16-án kezdődött lomtalanítási időszak számos előnnyel jár, – pl: feleslegessé vált holmik díjmentes elszállítása – ugyanakkor legalább annyi kellemetlenséget okoz.

Várhatóan több közterületeket érintő probléma is felmerül, ezért Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete a lakosság együttműködését és türelmét kéri.

A korábbi éveknek megfelelően a kihelyezett nagyméretű lomok elszállítását követően a hátramaradó apró hulladék összeszedését az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) munkatársai 24 órán belül elvégzik. Tekintetettel az elmúlt napok szeles időjárására, az FKF Zrt. illetékeseitől ígéretet kaptunk, hogy az épp aktuális takarítási körzetek kiterjesztésével figyelmet fordítanak a szél által esetlegesen széthordott szemét összegyűjtésére is.

A lom kikészítés időpontjának betartásával jelentősen csökkenthetők a kellemetlenségek- pl. nem fújja szét a szél az apróbb lomokat. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet tájékoztató plakátok kihelyezésével, információs szórólapok terjesztésével működik közre a lakosság megfelelő tájékoztatásában. Emellett éjjel-nappal hívható lomtalanítási információs forródrótót üzemeltet a 06 30 338 59 26 telefonszámon, melyen bejelentést is tehetnek e tárgykörben.

A legnagyobb gondot mégis a lomok utólagos kikészítése jelenti. Ezek elszállítása külön kooperációt igényel, felderítés vagy tettenérés esetén pedig szankciót von maga után. A Matróz utcában történt utólagosan lomot kikészítő személyt fényképfelvételek alapján vontuk felelősségre: bírság kiszabása mellett az általa kipakolt hulladék elszállítására, a terület takarításra köteleztük. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet a lakosság tájékoztatása mellett folyamatos közterületi jelenléttel törekszik megelőzni a lomtalanítás kapcsán kialakuló anomáliákat. Megduplázták a kerületi Rendőrkapitánysággal közös járőrszolgálatunk létszámát, együttműködünk a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság és a kerületi polgárőrség munkatársaival.

A kerületi közterületek takarításában oroszlánrész jut ezen időszakban a felügyelet Köztisztasági csoportjának is. Eddig közel 400 m3 idő előtt vagy idő után kihelyezett lomot szállítottak el és aktívan részt vesznek az utólagos terület-takarításban is.