Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Mi a szerző valódi szándéka?

2018. szeptember 19., 14:36

Az atlatszo.hu tegnap az önkormányzat Római-partra meghirdetett közösségi tervezéséről valótlanságok állítva jelentetett meg cikket, amit ellenőrizetlenül a hvg.hu is átvett. Az önkormányzat jogi úton helyreigazítást kért.

Az önkormányzat nevében Bús Balázs polgármester levélben fordult Becker András publicistához, aki az atlatszo.hu oldalon valótlanságok állításával a közvéleményt teljesen félrevezető cikket jelentetett meg a Római-parti közösségi tervezés kapcsán. A cikket, valóságtartalma ellenőrzése nélkül a hvg. hu is átvette, így esetükben jogi úton történő helyreigazítással él.

Bús Balázs polgármester levelében cáfolja és válaszokat ad a publicista hol tájékozatlanságáról, hol pedig vélhető rossz szándékáról, a valódi párbeszédben való esetleges ellenérdekeltségéről tanúskodó állításaira.

Bús Balázs polgármester levele teljes tartalma az alábbiakban olvasható.

Becker András úr részére

 Átlátszó Blog

 

Tisztelt Becker András Úr!

A Római-parti közösségi tervezéssel és a Közösségi és Turisztikai Egyesület a Római-partért civil szervezet megalakulásával kapcsolatban az Átlátszó Blogon megjelentetett írásával összefüggésben szeretnék Önnek néhány észrevételt megfogalmazni.

Mindenekelőtt le szeretném szögezni, hogy az a stílus, amit Ön gyakorol, az a közösségi véleménynyilvánítás lehető leggyalázatosabb formája, amely valójában semmibe veszi azokat az embereket, akiknek látszólag az érdekében fejti ki a gondolatait.

Ön kérdésfeltevés, illetve az önkormányzat megkeresése helyett azonnal olyan állításokat fogalmaz meg, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, viszont kiválóan alkalmasak a közvélemény szándékos félrevezetésére.

Nagyon kártékony magatartás ez, mert az Ön által minden valóságalap és előzetes tényfeltárási kísérlet nélkül írottak kiválóan alkalmasak arra, hogy a Római-part körül elmúlt időszakban kialakult felfokozott indulatokat tovább gerjesszék és tönkre tegyék azt a megkezdett párbeszédet és bizalomépítést, amelyet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a helyi civil közösségek, illetve más érdekeltek elkezdtek.

A hamis állításai meglátásom szerint nem is irányulnak másra, mint a 2018. nyarán indult, a Római-part jövőjéről szóló közösségi tervezésnek az ellehetetlenítésére.

Mindezek alapján szükségesnek látom, hogy az egyes valóságtól elrugaszkodott megállapításaira konkrét tényekkel válaszoljak:

  1. Ön azt írja véleményként, hogy „az egész ’civilbevonás’ inkább PR-akciónak tűnik, mintsem valódi közösségi tervezésnek.”

Őszintén megmondva rendkívül szomorú, hogy egy olyan valaki, aki feljogosítva érzi magát arra, hogy a közvélemény kiemelt érdeklődésére számot tartó témában ilyen véleményt megfogalmazzon, ennyire tájékozatlan legyen az általa kifogásolt eljárást illetően.

A megállapításából egyértelműen kiderül, hogy Önnek fogalma sincs arról, hogy a közösségi tervezés valójában miről szól. A közösségi tervezés ugyanis nem pusztán ’civilbevonás’. A helyi civil társadalom bevonása csak a folyamat egy eleme, a lényeg valamennyi érintett szereplőnek a megszólítása. A Római-parti közösségi tervezés keretében, a más helyszíneken már korábban lezajlott eljárásokhoz hasonlóan, itt is sor kerül a helyi civil szervezetekkel folytatandó egyeztetés mellett az ingatlantulajdonosok, bérlők, sportegyesületek és más érintettek párbeszéd folyamatába történő bevonására.

Néhányan folyton azt kérik rajtunk számon, hogy miért nem kérdezzük meg az emberek véleményét, amikor pedig ezt megtesszük, akkor nekünk támadnak azzal, hogy látszatcselekvést végzünk. Ebből is érzékelhető, hogy sokan csak okot keresnek arra, hogy az önkormányzatot mivel tudják betámadni.

A baloldali kormányok idején soha nem kérték ki az emberek véleményét és ezt Ön természetesnek veszi, hiszen erről nem tesz említést a bírálatokkal teli írásában.

Önkormányzatunk konkrét kezdeményező lépéseket tett a valós párbeszéd irányába a közösségi tervezés elindításával. Látható, hogy néhány személy, akik nem törekednek a valódi párbeszéd kialakítására, hanem vélt politikai érdekeik mentén csupán a zavarkeltésben érdekeltek megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy a part jövőjével nem törődve, a párbeszédre irányuló kezdeményezéseket ellehetetlenítsék és tönkretegyék.

  1. Ön kifogásolja írásában, hogy a közösségi tervezés keretében az érintettek véleményét „az építési szabályzatról” és nem a „rendezési tervről” kérdezzük meg, ami pedig az állítása szerint nagyobb hatású a part jövője szempontjából. Id.:”A Római jövőbeni arculatát épp a rendezési terv határozhatná meg, ennek révén korlátozhatná például az önkormányzat a nagy állami tulajdonban lévő telkek lakóparkká átalakulását és segíthetné a közösségi funkciók bővülését.”

Sajnos Ön súlyos tévedésben van, és láthatólag fogalma sincs az összefüggésekről, mert akkor nem állítana olyan bődületes marhaságokat, hogy egy szabályozási terv kialakítása ne lenne fontos egy terület jövője szempontjából. Az Ön által említett rendezési terv sem épülhet másra, mint a szabályozási tervre, ezért az őszinte párbeszéden alapuló közösségi tervezést sem lehet jelenleg másra irányítani, mint a szabályozási terv tartalmára.

Sajnálom, hogy nem látja át az összefüggéseket, mert máskülönben a napnál is világosabb volna az Ön számára is, hogy a rendezési tervet csak egy szabályozási terv tudja megalapozni. Ha pedig valóban meg akarjuk akadályozni a további lakópark építéseket és a lakófunkció bővülését, akkor ezek ellen pont a szabályozási tervben tudunk tenni, ami minden más további dokumentum és tervezés alapja lesz.

Megdöbbentő a számomra, hogy az üdülőnek álcázott lakóépületeket sokan a Nánási útra építendő gáttal kívánnák megakadályozni, de egyszer sem emelik fel a szavukat azért, hogy valójában a terület övezeti besorolását kellene megváltoztatni.

Ennek egyedüli eszköze pedig pont egy új szabályozási terv készítése lehet. Éppen ezért aki a szabályozási terv építését el kívánja lehetetleníteni, az valójában nem tesz mást, mint az ingatlan spekulánsok érdekét képviseli. Bár lehet, hogy pont ez az Ön kimondatlan érdeke és célja!

  1. Ön azt írja továbbá: hogy „a kerületnek nemhogy rendezési terve, de jövőképe, úgynevezett víziója sincs arról, hogy milyen legyen a Római”

Ön ismételten bődületesen hazudik, hiszen minket meg sem kérdezett akkor, amikor ezeket a gondolatait a klaviatúrán begépelte. Ha megkérdezett volna, de legalábbis tájékozódott volna az önkormányzat korábbi állásfoglalásairól és megszólalásairól, akkor világossá válhatott volna Ön előtt, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata már számtalanszor kifejtette azon véleményét, hogy a Római-parton a sport, turisztikai és rekreációs funkciók bővülésében érdekelt és mindent meg kíván tenni a lakófunkció bővülésének megakadályozásáért. Itt szeretném még egyszer megismételni, hogy ennek kiváló és egyetlen igazán hatékony eszköze pont az Ön által lesajnált új szabályozási terv lehet.

  1. Ön azt is írja, hogy az önkormányzat „látványosan nem vesz tudomást a civilek által kidolgozott koncepcióról”.

A gát nyomvonalával kapcsolatban megfogalmazott „civil” vélemények is egyes álláspontot tükröznek, amivel nincs is semmi baj. A közösségi tervezésnek pont ez a lényege, hogy abba ezek is megfelelően becsatornázhatók és képviselhetők. Felmerül bennem a kérdés, hogy talán ezzel kapcsolatban is pont az a probléma, hogy egyesek valójában nem is érdekeltek a valódi párbeszédben csak a felelőtlen politikai célzatú hangulatkeltésben!?

  1. Meglepődik azon is, hogy a közösségi tervezéssel párhuzamosan szakmérnökök „részletes megalapozó vizsgálatot végeznek” és erről a közösségi tervezés elindításával összefüggésében nincs bővebb tájékoztatás.

Sajnos ebben az esetben is az Ön tájékozatlanságáról van szó, mert ha a bátor véleményformálása előtt, legalább egy picit is tájékozódott volna a folyamatokat illetően, akkor jól tudná, hogy a szabályozási terv készítésének az Ön által hivatkozott megalapozó vizsgálatok elkészítése – ami alapvetően a szabályozási terület feltárásáról szól – a nélkülözhetetlen és ezért szükségszerű kezdeti lépése.

  1. Hasonlóképpen valótlanságot állít Ön a Közösségi és Turisztikai Egyesület a Római-partért megalakulásával kapcsolatban. Elferdítve a tényeket Ön olyan félrevezető véleményt fogalmaz meg az egyesülettel kapcsolatban, ami egyértelmű prekoncepcióról árulkodik az írásával kapcsolatban. Nagyon szomorú mindez, mert ebben az esetben is, ha utána érdeklődött, de legalább utánanézett volna a tényeknek, akkor nem írt le volna olyan állításokat, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

Vegyük tehát sorba a tényeket:

A Közösségi és Turisztikai Egyesület a Római-partért civil szervezet megalapítására az Óbudai Turisztikai Egyesület mintája alapján került sor. Ez az évek óta működő szerveződés helyi civil és szakmai képviselőket, önkormányzati és gazdasági érdekelteket tömörít azzal a céllal, hogy a kerület turisztikai vonzerejét növelje.

A Római-part az aktív szabadidős lehetőségek mellett komoly gasztronómiai és szórakoztató szerepet tölt be, korosztálytól függetlenül mind a helyi lakosság, mind más fővárosi kerületek lakói esetében, valamint a külföldi turisták is rendszeres látogatói a Római-part vendéglátóegységeinek és szórakozóhelyeinek.

A kerületi Duna-part, ezen belül a Római-part helyi közösség, illetve a turizmus és sportolni vágyók számára való vonzóvá tétele, közösségi és turisztikai funkcióinak erősítése és további bővítése céljából – az Óbudai Turisztikai Egyesület mintájára -célszerű volt egy lokális turisztikai egyesületet alapítani.

Az önkormányzat tehát nem tett mást, mint egyik alapító tagként szerepet vállalt ennek létrehozásában.

Valótlan állításaival ellentétben az egyesület munkájában nem csak az önkormányzat szakmailag illetékes cégei, hanem valódi helyi civil és sportszervezetek is részt vesznek. Sajnos erről látványosan nem tesz említést írásában.

Hasonlóképpen félrevezető az a megfogalmazása, hogy az önkormányzat „egy Rozgonyi Piroska utcai ingatlant ad” az egyesületnek. Ha pontosabban utánanézett volna a történteknek, akkor tudná, hogy nincs szó másról, mint arról, hogy a képviselőtestület hozzájárulást adott ahhoz, hogy az egyesület az önkormányzat, Rozgonyi Piroska utcai – az Óbudai Sport és Nonprofit Kft. kezelésében lévő – vendégházát székhelyként bejegyeztethesse.

Qui prodest?

Az Ön írása egy célt bizonyosan nem szolgál, mégpedig a valódi, egymás véleményét figyelembe vevő párbeszéd kialakítását. Pont azét a párbeszédét, ami annak az együttműködésnek az alapját jelentheti, amelyért az elmúlt időszakban oly sokan őszintén, vagy más célok által vezérelve szót emeltek.

Az Ön írása kiváló példája annak, hogy miként lehet felelősség és következmények nélkül, ki tudja kiknek érdekében álló véleményeket megfogalmazni és szétkürtölni a nagyvilágba.

A szabályozási terv készítésére irányuló közösségi tervezés azoknak fájhat a leginkább, akik továbbra is szeretnék az üdülőnek álcázott lakóépületek fejleszthetőségét megtartani. Egyedül nekik áll érdekében, hogy ennek a kerületi építési szabályzatnak a készítését ellehetetlenítsék.

Ön a minden valóságalapot nélkülöző megállapításokat tartalmazó írásával ennek a célnak a szolgálatába állt, azt, hogy ezt esetleg milyen érdekek mentén teszi, arról nincsen tudomásom.

Ön ugyanakkor olyanok nevében is szót emel, akik erre Önt nem kérték.

Explicite nem mondja ki, de a megfogalmazásából látható, hogy ha valamiért az embereknek elegük van a minden felelősség nélküli balliberális ihletésű véleménynyilvánításból és politizálásból az pont az ilyen magatartás.

Kérdezés és előzetes tájékozódás nélkül elítélő és hangulatkeltő állításokat megfogalmazni semmiképpen sem tisztességes, s amint az Ön esetében is bebizonyosodott kifejezetten kontraproduktív is, hiszen minden állítása tényekkel cáfolható.

Sajnos látható, hogy sokaknak nem tetszik, hogy végre valódi párbeszéd indult az érintettek bevonásával a Római-part jövőjéről. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt törekvése az, hogy a közösségi tervezés folyamatát sikerre vigye és a Római-part hosszú távú fenntartható, rekreációs, sport- és turisztikai célú fejlődését biztosítsa.

Az Atlatszo.hu-n megjelentetett írásával Ön méltón pályázhat a Sánta Kutya díjra, sok sikert hozzá!

Óbuda-Békásmegyer, 2018. szeptember 18.

Üdvözlettel:
Bús Balázs

Bízunk benne, hogy a közvélemény a tényekre támaszkodik, amikor véleményt formál és reméljük, hogy a jövőben nem születnek olyan cikkek az önkormányzattal kapcsolatban, amelyek kapcsán meg sem keresnek bennünket az újságírók.