Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda kábítószerügyi kutatása példa értékű

2017. szeptember 20., 08:00

Óbuda-Békásmegyer Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának szeptember 18-án, a Békásmegyeri Közösségi Házban megtartott ülésén a legfontosabb téma a kerület frissen elkészült kábítószerügyi kutatásának ismertetése volt.

Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester és Bucsek Gábor budapesti rendőrfőkapitány, valamint dr. Rétvári Bence államtitkár képviseletében Pálfalvi Milán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) tanácsadója.

Bús Balázs polgármester – aki egyben a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnöke – Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kábítószerügyi kutatására utalva elmondta, a kerület frissen elkészült reprezentatív felméréséből kiderül, hogy a III. kerületi érintett diákok körében a már hosszú évtizedek óta jól ismert, természetes úton előállított marihuána a „piacvezető”, bár a szintetikus pszichoaktív szerek is jelen vannak. Az ismeretlen hatásmechanizmusuk miatt különösen nagy veszélyt jelentő dizájner drogok a kerületben kevéssé gyakoriak. Ezzel együtt tisztában kell lenni utóbbiak veszélyesen alacsony árával, és – részben ebből következően – a használók életkorának csökkenésével.

Óbuda-Békásmegyer vezetése a Nemzeti Drogellenes Stratégiával összhangban már a kezdetektől a megelőzést és a hatékony együttműködést helyezte a középpontba – hangsúlyozta Bús Balázs. Ehhez keresett partnereket és vállalt koordináló szerepet, 2005-ben pedig létrehozta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, mely minden évben négyszer ülésezik és 2012 óta folyamatosan pályázik különböző forrásokra.

A polgármester a KEF ülését annyiban is rendhagyónak tartotta, hogy az egyben az említett kutatás záróeseménye. „Fontos dokumentum került az asztalra, hisz ez nemcsak a drogfogyasztás körülményeit és részleteit összegzi, de olyan következtetéseket is megfogalmaz, mely a jövőt illetően feladatot is kijelöl számunkra” – tette hozzá Bús Balázs, egyben megköszönte mindazok munkáját, akik részt vállaltak a kutatás különböző fejezeteinek elkészítésében.

Bucsek Gábor budapesti rendőrfőkapitány azt hangsúlyozta, hogy ha kábítószerről van szó, akkor minden esetben konkrétan és őszintén kell beszélnünk. Kiemelte a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepét, amelyeket nem csupán a drogügyek megbeszélése érdekében tartott jelentősnek, hanem ezt a fórumot tartja az egyik legfontosabb kapocsnak a lakosság és a civil szervezetek irányában. Nem csupán a kábítószerekkel összefüggően szeretnék ezt a fórumot megtartani, hanem kiegészítő megbeszéléseket kívánnak tartani a családon belüli erőszak és az iskolán belüli erőszak vonatkozásában is. Információkat kívánnak kapni, valamint nyújtani is arról, hogy mi a rendőrség álláspontja.

Pálfalvi Milán, az EMMI tanácsadója dr. Rétvári Bence államtitkár nevében köszöntötte a fórum résztvevőit, és tolmácsolta a kormányzat álláspontját a drogmegelőzés és a drogfogyasztásból következő problémák kérdéseiről. Mint elmondta, a kormány nagy hangsúlyt helyez a dizájner drogok terjedésével szembeni hatékony fellépésre, az azok fogyasztásából eredő egészségügyi és szociális problémák minimalizálására. A dizájner drogok elleni küzdelemben célnak azt nevezte, hogy a jövőben még eredményesebben, gyorsabban, célzottabban lehessen fellépni, visszaszorítva ezzel a terjesztést és a fogyasztást. Mindezt a törekvést a kormányzat mind anyagi, mind pedig jogi eszközökkel is támogatja.

Müller Éva, az EMMI osztályvezetője szakmai előadásában a kormányzati stratégiai dokumentumok elkészítésének céljairól beszélve elmondta, hogy ezek során nem titkolt szándék, hogy elkészítésükkel az adott témára költségvetési forrásokat is kívánnak szerezni. Ennek jó példájaként említette a parlamenti határozattal először 2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégiát, amely nagyon erős politikai szándékot jelzett. Ez a stratégia céljai szerint a droghasználatban jelentős csökkentést ír elő. Az osztályvezető részletesen ismertette az erre a területre fordítható, évről-évre növekvő hazai és európai uniós források mértékét.

Majzik Balázs, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megbízott osztályvezetője a szereplők együttműködésére hívta fel a figyelmet a drogmegelőzésben. Háttérintézményük feladatai között a legfontosabbak között említette a drogpolitikai célok kialakításában meglévő feladataikat, valamint a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásából adódó szakmai és módszertani, valamint a hazai és európai uniós pályázatokkal összefüggő tevékenységeiket.

Dr. Gallóné Nagy Judit, a III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályának vezetője, az ülés moderátora elmondta, hogy a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kábítószerügyi kutatásának célja a kerületben előforduló kábítószer-fogyasztás jellemzőinek vizsgálata, a szolgáltatások feltérképezése és az esetleges hiányok felderítése, valamint a fejlesztési lehetőségek meghatározása volt. Ennek során a kerületben tevékenykedő intézmények monitorozására, és a kerületben fellelhető fogyasztók kábítószer-használatáról kérdőíves felmérésre került sor, illetve a kerületi iskolák 7-13. évfolyamában tanuló diákok kérdőíves felmérése történt meg.

Prof. dr. Rácz József, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány igazgatója szakmai előadásában a drogproblémával kapcsolatban álló kerületi intézmények szolgáltatásait és működésüket mutatta be. Hevesiné Melczer Mónika, a III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály Egészségügyi és Jogi Osztályának vezetője a kerületi általános és középiskolákban történt kérdőíves felmérések tapasztalatairól beszélt  részletekbe menően, míg Törzsökné Góczán Emese, a III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályának KEF koordinátora a szerfogyasztók jellemzőiről számolt be, illetve összegezte a kutatás eredményeit.

Kelemen Viktória alpolgármester zárszavában örömét fejezte ki azért, hogy ilyen sok kerületi intézmény és szervezet számára ennyire fontos a téma, hogy ennyien kíváncsiak a III. kerületi kutatás eredményeire. Részletes és kimerítő kutatás tudott készülni, amihez az kellett, hogy a résztvevők közösen tudtak fellépni, mert egyedül, egy szervezet ezt nem lett volna képes megvalósítani. Kelemen Viktória megköszönte a kutatás létrejöttében közreműködő valamennyi résztvevő munkáját.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén elhangzottak szerint még az ősz folyamán hasonló programmal és előadókkal regionális eseményre kerül sor Óbudán a budapesti kerületek kábítószerügyi szervezeteinek részvételével, ugyanis híre ment az óbudai kutatásnak, amivel a többi kerület szervezeteinek szakemberei is szeretnének megismerkedni. (Az ülés tárgyát képező kábítószerügyi kutatás eredményei hamarosan elérhetők lesznek a www.obuda.hu oldalon.)

Bodzay Zoltán