Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje

2020. április 1., 11:47

A járványügyi veszélyhelyzet miatt idén elektronikus úton kell a bölcsődei felvételre jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot április 30-ig lehet e-mail-en beküldeni.

Az érvényben lévő önkormányzati rendelet így szabályozza az Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendjét:
„A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ESETÉBEN A BEIRATKOZÁSI IDŐSZAK A SORON KÖVETKEZŐ NEVELÉSI-GONDOZÁSI ÉVRE ÁPRILIS 1. ÉS ÁPRILIS 30. KÖZÖTT TART.”

A koronavírus miatt kialakult helyzetben a kerületi bölcsődék zárva tartanak, ezért

A FELVÉTELI KÉRELMET A HONLAPON TALÁLJA: www.obudaibolcsodek.hu

A www.obudaibolcsodek.hu OLDALON LÉVŐ JELENTKEZÉSI LAPOT TÖLTSE LE, TÖLTSE KI ÉS TOVÁBBÍTSA A KIVÁLASZTOTT BÖLCSŐDE EMAIL CÍMÉRE ELEKTRONIKUSAN

ADATFELVÉTELI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
Adatok
Kérjük, hogy az adatfelvételi lapot hiánytalanul töltsék ki!
Gyermek kódja:
Megkérjük a kedves Szülőt, hogy gyermeke nevéből képezzen egy három betűs kódot és a kódhoz illessze hozzá gyermeke születési hónapját és napját:
Pl.: Kiss Bence, született 2019.04.01. akkor a gyermek kódja: KiB0401
Ezt a kódot tüntesse fel az adatfelvételi lap megfelelő jobb felső sarkában!

ADATFELVÉTELI LAP BEKÜLDÉSE
A kitöltött adatlapot nyomtassa ki, írja alá, szkennelje be és úgy küldje vissza a kiválasztott bölcsőde email címére.
Ha nincs lehetősége nyomtatásra és szkennelésre, és aláírás nélkül küldi vissza a jelentkezési lapot, sikeres felvétel esetén elegendő a szülő aláírása pótlólag, legkésőbb a beszoktatás első napján.
Akinek nincs lehetősége elektronikusan jelentkezni, kérjük, hívja a kiválasztott bölcsődét és telefonon kap segítséget.
Beiratkozási időszakon túl érkezett jelentkezésekről férőhely függvényében az intézményvezető dönt.

KÉRJÜK A SZÜLŐKET, HOGY CSAK EGY BÖLCSŐDÉBE JELENTKEZZENEK!

FONTOS TUDNIVALÓK
Bölcsődei jelentkezés:
A nevelési év adott év szeptemberében kezdődik, melyre a felvételt a szülők az adott év áprilisában kérhetik.

Amennyiben a bölcsődébe jelentkező kisgyermeknél ételallergia, intolerancia áll fent, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet „a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról” értelmében bölcsődei alapellátást a Szél Bölcsődében, illetve a Medgyessy Bölcsődében biztosítunk. A rendelet meghatározza a szakorvosok körét, a bölcsődei felvételnél kizárólag a tőlük kapott igazolást vehetjük figyelembe.
·endokrinológia és anyagcsere betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos
·gastroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos
·diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos
·allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos

A III. kerületi bölcsődékbe felvehető az a gyermek:
· Akinek szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja a III. kerületben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben él, vagy egyik szülője önkormányzati fenntartású intézményben, vagy önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik.
·Az ellátást különösen olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedül álló vagy idős korú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akinek szülője, gyámja gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, ide nem értve azt az esetet, ha a szülő, illetve gyám a gyermekgondozási segély vagy ápolási díj mellett munkaviszonyban áll vagy keresőtevékenységet végez. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 2/1999. (I.29:) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés.
·illetve a GYED extra igénybe vétele mellett munkába áll.
A bölcsődei felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimál nyugdíj kétszeresét nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 2/1999. (I.29.) rendelet 10.§ (5) bekezdés.

Kérdésével keresse bölcsődéinket telefonon:
·Arató Bölcsőde: (1) 453-26-29
·Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde: (1) 243-00-00
·Kelta Bölcsőde: (1) 388-23-66
·Kerék Bölcsőde: (1) 388-95-27
·Medgyessy Bölcsőde: (1) 388-77-62
·Mókus Bölcsőde: (1) 368-88-86
·Solymár Bölcsőde: (1) 368-92-91
·Szél Bölcsőde: (1) 368-59-78
·Szérűskert Bölcsőde: (1) 388-65-09
·Víziorgona Bölcsőde: (1) 454-09-48