Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai elismerések a kerület napján

2014. május 5., 12:23

Óbuda Napján kiosztották Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata legrangosabb elismeréseként a Díszpolgári címet, a “Pro Óbuda” díjat, az Óbuda Kultúrájáért Díjat, a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet, valamint az Óbuda Sportolója Díjat.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata legrangosabb elismeréseinek átadó ünnepségén a változékony időjárás ellenére is rengetegen gyűltek össze a Szentlélek téren.
DSC_7516
Boldog a nép, amely tud ünnepelni, olvasható a zsoltárok könyvében. Az ünnep ugyanis kiemel a mindennapok megszokásainak egyhangúságából, és megkülönböztet a máshol, máként, mást ünneplőktől. Óbudai ünnepünk többre hivatott annál, mint hogy keretet ad egy jókedvű, hétvégi kikapcsolódásnak. A mai nap arról is beszél, hogy mi, akik Budapest ezen részén élünk, kikre vagyunk büszkék, és mit tartunk értékesnek, megmutatásra méltónak- kezdte ünnepi köszöntőjét Bús Balázs polgármester.
Mint minden családban, a mi tágabban értelmezett kerületi családunkban is jelen vannak, akikre igazán büszkék lehetünk. A széles látókör, a bátor helytállás és a tudományokban való jártasság nem mindenkinek adatik meg, s azt hiszem, mindezek elismerése pedig még kevesebbeknek. Engedjék meg tehát, hogy Óbuda Napján, amikor átnyújtjuk Óbuda új díszpolgárának, az oklevelet, akkor ezt az említett erényeknek a felmutatásaként és elismeréseként tegyük.
A polgármester anyák napja lévén az édesanyákról sem feledkezett meg: Az édesanyáknak, – hisz úgy, látom jó páran vannak itt is – anyák napja alkalmából köszönetünket kell kifejeznünk, amiért életünk során mindig mellettünk álltak. Nem azért, mintha mindig, mindenben egyetértettek volna velünk. Nem azért, mert él bennük egy kép arról, hogy miként kell a jó anyának viszonyulnia a gyermekeihez. Hanem csupán azért, mert ők az azok, akik feltétel nélkül szeretnek minket. Hálásak lehetünk ezért. -zárta szavait a kerület első embere.
DSC_7408 ZSIDI PAULAA polgármesteri köszöntő után a díjátadás következett.
Helyi rendelet szerint Díszpolgári kitüntető cím annak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott. Az idei év kitüntetettjei: Dr. Zsidi Paula, az Aquincumi Múzeum igazgatója, több évtizedes régészeti-kutatómunkája, valamint az Aquincumi Múzeum új arculata, egyedi profilja megteremtésének elismeréseként, valamint posztumusz kitüntetettként Kerényi Grácia költő-műfordító, a lengyel-magyar kapcsolatok elmélyítése érdekében kifejtett áldozatos tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a díjat.
DSC_7373Kerényi Grácia költőnő, magyar-lengyel műfordító, a lengyel irodalom kutatója. A világháború szörnyűségeivel először gimnazistaként ismerkedett meg, amikor Magyarországot 1939 őszén elözönlötték a német és a szovjet megszállók elől menekülő polgári és katonai lengyel menekültek. Ott segített nekik, ahol és ahogyan csak lehetett, de ebben a lengyelbarát szülei is erőteljesen támogatták. Így került kapcsolatba a magyarországi lengyel ellenállási mozgalommal, ami a későbbi megszállók szemében egy újabb rossz pont lett. A politikai helyzet egyre rosszabb volt, amikor az egyetemi éveit 1943 őszén elkezdte. Diáktársai körében egyre keményebben és egyre nyíltabban kritizálta a nácikat. Emiatt feljelentették. A németek 1944. március 19-én Magyarországot is megszállták, s ezzel együtt több száz Gestapo-tiszt érkezett, akik nekikezdtek a magyarok elhurcolásának. Pár hónappal a háború vége előtt Kerényi Grácia is a foglyuk lett. Megjárta a német börtönöket és koncentrációs táborokat, köztük az auschwitzi haláltábort, de szerencsésen túlélte.Rajongott  a lengyelekért, Lengyelországért. Nem félt hangot adni a Katynban kegyetlenül lemészárolt és védtelen lengyel hadifogoly tisztekkel kapcsolatos véleményének sem. Irodalmi munkásságának elismerése mellett nem szabad megfeledkezni azonban arról sem, hogy hány magyar fiatalnak nyújtott menedéket Lengyelországban 1956 után, hány magyar fiatalnak segített intézni a varsói, krakkói tanulmányait.
DSC_7375 DR BÁLINT ANDRÁSA „Pro Óbuda” díjat 2010-ben alapította a Képviselő-testület, a kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén. Az idei év díjazottai: Dr. Bálint András, a betegek érdekében kifejtett kimagasló szakmai munkájának, a kerületi egészségügy területén az alapellátás önkormányzati átvételének megszervezéséért, a kerület háziorvosi közéletében való önzetlen és aktív részvételéért,dr. rudas gyorgy prof.dr. Rudas Imre az Óbudai Egyetem megalapítása, a hazai és nemzetközi felsőfokú képzés, az oktatásigazgatás, a tudományos kutatás, a tudományszervezés terén elért több évtizedes oktatói, szakmai és vezető tevékenysége elismeréseként, tavas gellertTavas Gellért az Óbudai Szent Háromság Plébánia korábbi plébánosa, a hívek lelki gondozásának, az egyház értékmegőrző szerepének megtartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Kiss Károly hírlapíró, publicista, óbudai lokálpatrióta, DSC_7370aki írásaival, előadásaival nagyban hozzájárult a városrész kétezer éves múltjának megőrzéséhez, ezért a Képviselő-testület posztumusz kitüntetésben részesítette. A díjat özvegye vette át.
Az idei évben, immár 11. alkalommal kerül kiosztásra az Óbuda Kultúrájáért Díj, amely díjat a Képviselő-testület 2003-ban alapított, azzal a szándékkal, hogy elismerje és jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedően hozzájáruló személyek vagy csoportok, közművelődési vagy közgyűjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét.
DSC_7396 GAZDA PÉTERA 2014. évi díjazottja az Óbudai Kamarazenekar, amely a kerület kulturális életében betöltött kiemelkedő kultúraközvetítő tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben.
Az Óbudai Kamarazenekar évtizedek óta közösségformáló erő Óbudán, igazi kincs. A kerület kulturális életének kiemelkedő szereplője. Till Ottó által 1954-ben alapított zeneiskolai növendékzenekar utód-együttesei máig élő és folyamatosan működő közösséget alkotnak, a zenekar tagjainak többsége az óbudai zeneiskola növendékei közül kerül ki, akiket a zene szeretete tart össze. A zenekar idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját. DSC_7397 TAKÁCS GYÖRGYAz egész évben folyamatosan működő együttes az Óbudai Társaskörben próbál, teltházas hangversenyei bizonyítják népszerűségét. A zenekar rendszeres fellépője az óbudai rendezvényeknek, nevéhez a hagyományápolás, a zenei élmények eredményes közvetítése kötődik.
A díjat Kemény Kriszta képviselő asszony, a Kulturális, Civil és Nemzetiségi Bizottság elnöke adta át.
DSC_7367 OZSVÁR ANDRÁSA 2008-ban alapított Óbuda Sportolója Díjak és Hidegkuti Nándor Emlékplakett átadására hatodik alkalommal került sor. A díjjal a Képviselő-testület a kiemelkedő sporteredményt elősegítő, kerületi lakóhellyel rendelkező, vagy a kerületben működő sportegyesület vezetőjét, edzőjét, valamint a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedő szakembereket ismeri el. Idén Ozsvár András, VI. danos mester, az Óbudai Judo Club alapító edzője és elnöke, a Magyar Judo Liga alapító elnöke, a Sasaki Magyar Judo Múzeum igazgatója és számos elismerés tulajdonosa vehette át a díjat.
Az Óbuda Sportolója Díjat pedig annak a női és férfi kerületi, vagy kerületi sportegyesületben versenyző sportolónak ítéli oda évről évre a Képviselő-testület a sportkérdésekben illetékes szakbizottság javaslatára, akik olimpiai, valamint paralimpiai programban szereplő sportágakban kiemelkedő eredményt értek el. A sportért felelős szakbizottság által második, illetve harmadik helyre sorolt női és férfi sportolók részére Emléklapot adományoz a testület.
DSC_7406 PREIL VIVIENDSC_7414 GYURTA GERGELY
Óbuda Sportolója Díj kitüntetésben kiemelkedő sportteljesítményéért Preil Vivien és Gyurta Gergely részesült. Óbuda Sportolója Emléklapot 2. helyezettként Lévai Vivien és Rédli András, 3. helyezettként pedig Szarvas Gabriella és Schmidt Richárd vehetett át. A díjazottaknak Menczer Erzsébet képviselő asszony, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke gratulált.
DSC_7401 LÉVAI VIVIENDSC_7405 SZARVAS GABRIELLADSC_7402 SCHMIDT RICHÁRD
Az eseményen részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, az idei díjazottak, a kerület díszpolgárai, Csíkszereda testvérvárosunk delegációjának tagjai: Orbán Zsolt képviselő, Paizs Gyöngyi Juliánna jegyző, Gyarmati Zsoltot a Csíki Székely Múzeum igazgatója és Prigye Kinga kulturális munkatárs, továbbá Kiss László országgyűlési képviselő, több önkormányzati  képviselő, önkormányzati intézményvezető, Óbuda-Békásmegyer gazdasági életének vezetői és  egyházi méltóságai.