Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

ÓBUDAI TOVÁBBTANULÁSI TÁMOGATÁS

2017. július 18., 13:52

Újra pályázhatnak a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó, azonban a képzés költségeit vállalni nem tudó tehetséges óbudai fiatalok az önkormányzat támogatására. A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 1-10-ig.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat meghirdeti az Óbudai Továbbtanulási Támogatási pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számára a 2017/2018-as tanév első és második félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik:

  1. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,5 vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat,
  2. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben:

akinek és a vele közös háztartásban élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§(4) bekezdés szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi – Szt.4.§(1) bekezdés a) pontja szerinti -jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (71.250 Ft-ot)

A pályázat benyújtása

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Gyermekvédelmi és Családtámogatási Osztályán (1033 Bp., Fő tér 2. I.em. 20.) írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 1-10-ig.  

A pályázat kötelező mellékletei

  1. kitöltött pályázati űrlap
  2. az igénylő és vele közös háztartásban élők jövedelem igazolásai,
  3. már megkezdett felsőfokú tanulmányok esetén az év végi index hivatalos másolata
  4. 2017-ben érettségizetteknek és először felvételizőknek:
  5. da) az érettségi bizonyítvány iskola által hitelesített másolata
  6. db) a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos értesítés

Részletek a honlapon: https://obuda.hu/oktatas/tamogatasok-palyazatok/obudai-tovabbtanulasi-tamogatas/

További felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály, 1033 Budapest, Fő tér 4.fsz.; tel.: 4378-614 (Szathuryné Ruszthi Nóra)