Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Továbbtanulási Támogatás 2018-ban is

2018. július 2., 10:31

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata meghirdeti az Óbudai Továbbtanulási Támogatási pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számára a 2018/2019-es tanév első és második félévére vonatkozóan.

Az Óbudai Továbbtanulási Támogatás célja az esélyteremtés érdekében az önkormányzat illetékességi területén, Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő, szociálisan rászorulók felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik:

a) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,5 vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében):

  • nappali tagozaton,
  • költségtérítéses,
  • teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
  • egységes osztatlan képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat,

b) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben:

akinek és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft-ot).

A pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 1-10-ig.

További részletes információ és a hivatalos pályázati kiírás itt található meg: obuda.hu/oktatas/tamogatasok-palyazatok/obudai-tovabbtanulasi-tamogatas/