Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

ÓBVSZ készülő felülvizsgálata

2013. november 11., 08:46

Az önkormányzat megindította az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat (ÓBVSZ) felülvizsgálat készítésének előzetes véleményezési eljárását. Az észrevételeket, javaslatokat december 4-ig várják.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján megindította a III. kerület teljes közigazgatási területére vonatkozóan az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat (ÓBVSZ) felülvizsgálat készítésének előzetes véleményezési eljárását.

 Az ÓBVSZ felülvizsgálat készítéséről az alábbi előzetes tájékoztatást adjuk:

A rendezés alá vont terület Bp. III. kerület teljes közigazgatási területe.

A 32/2001.(XI.30.) rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ) 2001. november végi jóváhagyása óta eltelt idő, a megváltozott jogszabályi környezet, valamint a rendelet napi alkalmazásában szerzett tapasztalatok és hatósági, tervezői, lakossági visszajelzések rámutatattak a rendelet időszerű felülvizsgálatára, a normaszöveg átfogó pontosítására, javítására, valamint az ÓBVSZ rajzi mellékleteinek a szöveges korrekció szerint szükséges korrigálására.

2013. január elsejével jelentősen megváltoztak a településrendezést érintő jogszabályok (Étv, OTÉK), melyek miatt időszerűvé vált a teljes ÓBVSZ jogi felülvizsgálata.

A 2001-ben hatályba lépett, Budapest III. kerület teljes közigazgatási területét lefedő ÓBVSZ felülvizsgálata során az eltelt mintegy 12 évben felmerült változásokkal, problémákkal, észrevételekkel foglalkozunk, annak érdekében, hogy a szabályzat megfelelő alapot jelentsen a mindennapi hatósági munkához, a kerület fejlesztéséhez.

A rendezés várható hatása, hogy megteremtve az összhangot a felsőbb szintű jogszabályokkal, valamint az előírások pontosításával elősegíti a kerület fejlődését.

 Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti készülő ÓBVSZ felülvizsgálattal kapcsolatban előzetesen észrevételük, javaslatuk van, úgy azt írásban Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp. III. Hídfő u. 18.) 2013. december 4-ig juttassák el.