Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Stefan Wyszyński – a lengyel bíboros, akire még ma is emlékeznek

2018. október 6., 08:28

A nagy tiszteletnek örvendő katolikus egyházfőről a közelmúltban utcát neveztek el Óbudán, a totaliritariánus államokkal szembeni szelíd kiállására a Popieluszko parkban elültetett fa emlékeztet.

Augusztus végén döntött a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy a Testvérhegy északi részén, különböző fűszerekről, elnevezett új utcák mellett, a lengyel XX. századi történelem kiemelkedő alakja, a varsói érsek, Stefan Wyszyński nevét is utca viselje a III. kerületben. Mivel hatását, és hajlíthatatlanságát sokan Mindszenty József bíboroséhoz hasonlítják, érdemes felidézni életének meghatározó epizódjait.

Lengyelországban ma is nagy tekintély övezi Wyszyński bíborost, aki a katolicizmus egyik legmeghatározóbb szereplője volt. 1945-ig a fasizmussal-, majd egészen 1981-ben bekövetkezett haláláig a kommunizmus hatalomgyakorlóival feszült viszonyban lévő katolikus egyház szimbolikus alakjaként egyszerre testesítette meg a nemzeti öntudatot, a keresztény elhivatottságot és a szocialista rendszerrel szembeni mértéktartó, kompromisszumkereső fellépést.

A varsói felkelésben szerepet vállalva, 1944-ben tábori és kórház lelkészként segítette a Honi Hadsereget, a német megszállás vészkorszakában zsidó családokat védelmezett és mentett. 1948. novemberétől Varsó és Gniezno érsekeként a lengyel katolikus egyház vezetője lett. Az egyre kiélezettebbé váló viszony láttán Wyszyński a kommunista hatalommal való „megegyezést” választotta, amit 1950. február 14-én írtak alá a Lengyel Püspöki Kar és az állami vezetés képviselői.

Mivel a jogsértések, a megállapodás be nem tartása és az ’50-es évek koncepciós perei ellen felemelte szavát, őt magát is letartóztatták 1953-ban. Komanczában a nazarénus nővérek egyik kolostorában tartották fogva, ahonnan csak 1956. októberében térhetett vissza Varsóba. A kezdeti enyhülést követően a ’60-as években ismét mélypontra került az egyház és a pártállam viszonya, ezért megkísérelték az akkori krakkói érsek, Karol Wojtyłát és Wyszyński bíborost konspiratív módon egymással szembefordítani. A  későbbi II. János Pál néven megválasztott lengyel főpap, ha nem is minden kérdésben értett egyet a bíborossal, tekintélyét és vezetői stallumát mindvégig tiszteletben tartotta. Wojtyła képességeit Wyszyński maga is felismerte, ezért is támogatta korábban érseki székbe emelését. Még a lengyelek körében is szokatlanul nagy tekintélye és népszerűsége a kommunista hatalmat is mérsékeltebb egyházpolitikára kényszerítette. II. János Pál pápa 1978 októberi megválasztása tovább növelte Wyszyński nemzetközi tekintélyét

Az állam és a Szolidaritás Mozgalom közti közvetítőként idős kora ellenére is alakítója maradt a közéletnek. Nevével legitimálta a Lech Wałęsa-féle mozgalmat.

Az „Ezredév Prímásaként” is emlegetett főpap 1981. május 28-án hunyt el, nyughelye a varsói Szent János katedrális sírkamrájában található. Szentté avatási eljárása 1989-ben kezdődött és napjainkban is tart.

Emlékének megőrzésére 2016-ban Óbudán a lengyel és a magyar állam-, illetve egyház képviselőinek jelenlétében a Boldog Jerzy Popieluszko emlékparkban fát ültettek.