Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Téli munkák ütemezése a közterületeken

2018. november 23., 15:00

Lassan közeledik a tél, ezért már mindenki készül a zord időjárás beköszöntére. A téli közterületi munkák tervezett időszaka november 15-től március 15-ig tart.

Az FKF Zrt-nél a téli közterületi munkák tervezése és összeállítása során alapvetően az a törekvés érvényesül, hogy a várható változékony időjárási viszonyokból adódóan a felmerülő feladatok minél hatékonyabb végrehajtása biztosított legyen.

A téli munkavégzés során elsődleges fontosságú feladat a főváros fő- és közösségi közlekedési útvonalainak, magasabban fekvő mellékutcáinak, valamint a fontos szerepet betöltő létesítményekhez vezető közutak, gyalogos közlekedés szempontjából fontos közjárdák, kijelölt gyalogos átkelőhelyek síkosság-mentesítésének elvégzése. A másodrendű vagy kevésbé forgalmas mellékútvonalak takarításának megkezdésére csak a második ütemben, a fent említett útvonalakon végzett hó- és síkosság-mentesítési munkák befejezését követően kerül sor.

A síkosság-mentesítés szempontjából a közterületek rangsorolásra kerültek, meghatározták az egyes kategóriákba sorolt közterületeken a síkosságmentesítés módszerét, valamint az alkalmazható síkosságmentesítő anyagok fajtáit és mennyiségét. A fás szárú növények védelmét biztosítják azok az előírások, amelyek rögzítik, hogy a hintőanyagot csak az útfelületre szabad szórni, valamint a hóeltakarítási munkák során a havat tilos a fák tövéhez deponálni. A munkavégzés során törekednek arra, hogy a mindenkori időjárási viszonyoktól és az út állapotától függően csak a feltétlenül szükséges minimális vegyszer kerüljön kiszórásra.

A közterület-felügyelet zöldterületi- és köztisztasági csoportja is felkészült a hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatokra. Az Önkormányzat szerződött partnereivel együttműködve végzik munkájukat. Elsősorban az Önkormányzati- és Egészségügyi Intézmények- óvodák, iskolák, rendelők- megközelíthetőségének a biztosítása a fő feladat. A csúszásmentesítésre kizárólag környezetbarát anyagokat használnak, ezzel is védve a közterületre telepített növények épségét.

A 48/1994.(VIII.1.) Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján az ingatlanok tulajdonosainak feladata többek között az épületek előtti járdák tisztán tartása, illetve síkosság-mentesítése.

A járdákra ráfagyó hó és havas eső balesetveszélyt jelent a gyalogosok számára, ezért az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlanhoz tartozó járda síkosság-mentesítéséről szükség esetén akár naponta többször is.

Társasházak esetében a tulajdonosközösség feladata a hóeltakarítás és a síkosság-mentesítés.

2010. szeptember 1-jétől a járdán sót és egyéb környezetszennyező szóróanyagot tilos használni a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt. Ma már szerencsére több korszerű és környezetbarát anyag áll rendelkezésre, melyek segítségével mindenki maradéktalanul eleget tud tenni a rendeletben foglalt kötelezettségének.

Kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a házuk előtti járdaszakasz tisztítására, előzzük meg az elcsúszásból eredő baleseteket!