Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Ügyek a képviselő-testület nyári ülésén

2014. június 30., 10:56

Szabályozási tervek jóváhagyása mellett csütörtökön a képviselő-testület drogstratégia megalkotásáról, foglalkoztatási programról és kötvény kibocsátásról is döntött.

 
testületi_június2Törvényi kötelezettségének eleget téve, a június 30-ig szóló határidőt betartva, számos Kerületi Szabályozási Tervet fogadott el a képviselő-testület.
A főváros kerületei között a III. kerületben kiemelten magas a zöldfelületek aránya, ezért a közterületek fejlesztése során kiemelt tekintettel kell lenni a lakosok igényeire, de arra is, hogy ezek alkalmazkodjanak a kerület ökológiai, történelmi adottságaihoz, és egyben jól ki is használják azokat. Ezt szolgálja majd az a zöldterületi koncepció, mely meghatározta a követendő rövid és hosszú távú célokat és irányokat. A rendszer tervezése során a fenntartható településfejlesztés az egyik legfontosabb rész, mely mérlegeli a kerületben folyó beruházások reális területigényeit is. A cél nem más, mint hogy a kerület zöldterületei a lakosság minél szélesebb köreit szolgálhassák. A képviselő-testület igent mondott e koncepció megalkotására.
Együttműködési megállapodás megkötése is terítékre került. Az önkormányzat és az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézete között megvalósítandó környezetvédelmi területet érintő egyezség keretében felmérik és a jelenleg elérhető tudományos eszközök felhasználásával rögzítik a környezet állapotát. A felmérés eredményeit figyelembe véve rövid távú intézkedéseket készítenek elő a környezet állapot megőrzése, esetleges javítása érdekében. A közös munka eredményeit az intézet az Önkormányzat számára hozzáférhetővé teszi, ezeket konferenciákon, publikációk keretében közösen ismertetik. A munkákba bevonják az egyetem hallgatóit is, mely a levegőtisztaság-védelem; zaj-, és rezgésvédelem; vízminőség-védelem; talaj-védelem és a hulladékgazdálkodás területeire terjed ki.
Az első félévben a képviselő-testület 16 millió forint támogatás odaítéléséről döntött. Az idei évi költségvetés 20 millió forintot tartalmazott erre a célra, így a civil alapban kevesebb mint 4 millió forint támogatási összeg maradt. Ezt egészítette ki most a képviselő-testület több mint 11 millió forinttal így a 2014 második féléves civil működési pályázat keretösszegét 15 millió forintban határozhatta meg.
150 millió forint értékben felújítják az iskolai tálalókonyhákat és éttermeket a közétkeztetést biztosító szolgáltatók. Az önkormányzati fenntartású intézményekben a közétkeztetés biztosítására 2013-ban lefolytatott közbeszerzési eljárást a Sodexo Magyarország Kft. és a Gyermekmenza Kft. nyerte meg. Mindkét vállalkozó bérleti szerződésében 2-2 iskolai főzőkonyha és 9-9 tálalókonyha szerepel. Az ajánlattételi felhívás része volt, hogy a nyertes köteles nagyértékű fejlesztést végezni az általa üzemeltetett konyhákban és éttermekben. A keretösszegből építészeti és belsőépítészeti felújítás, illetve eszközbeszerzést kellett megvalósítani. Mindkét szolgáltató benyújtotta fejlesztési koncepcióját, melyet a testület elfogadott. A felújítások határideje 2014. augusztus 31.
A kerületi fejlesztések érdekében milliárdos nagyságrendű kötvénykibocsátásról határozott a képviselő-testület. A helyhatóság számlavezető bankja, a Raiffeisen Bank, illetve az OTP Bank adott ajánlatot, a képviselők, az előző pénzintézettel való megállapodás mellett döntöttek. A vitában a baloldal megosztott volt: az MSZP támogatta, míg az Együtt-PM kifogásolta a kötvénykibocsátásnak ezt a módját. Az új források bevonása számos kerületi beruházás, illetve fejlesztés előtt nyitotta meg az utat.
Elfogadták a városrész 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Drogellenes Stratégiáját is. A dokumentumba a kerületben 2005 óta működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum résztvevőinek észrevételei és szempontjai is beépültek. A megalkotott helyi stratégia pontosan illeszkedik az országos Nemzeti Drogellenes Stratégiához. A dokumentum elsősorban az egyén, a család, és a közösségek szerepének hangsúlyozását, az egészségfejlesztést, valamint a helyi együttműködés megerősítését figyelembe véve jelöli ki a legfontosabb beavatkozási színtereket.
Ösztöndíjas foglalkoztatási programot indít az önkormányzat pályakezdő fiatalok számára, akiknek elhelyezkedési esélyeit a munkatapasztalat hiánya versenyképes szakképesítésük ellenére is jelentősen rontja. A program keretében a III. kerületi Polgármesteri Hivatalban 7 főállású ösztöndíjas alkalmazásáról és a program költségfedezetének biztosításáról döntött a képviselő-testület. Ösztöndíjas foglalkoztatott az lehet, aki 30 év alatti, diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra, és közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll. Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a felsőfokú végzettség megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc hónapig, legfeljebb egy évi terjedő határozott időre létesíthető.
A közfoglalkoztatás új modelljének kidolgozásáról határozott a képviselő-testület. A várhatóan 2014. augusztus 01. és 2014. december 31. között megvalósuló projekt koordinációját a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény látja el, a célra az önkormányzat 5 millió Ft.-ot biztosít a KSZKI részére. Az önkormányzat a közfoglalkoztatási projekt intézményi önrészét a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
A testület az Óbudai Vagyonkezelő Zrt-t bízta meg azzal, hogy a közterületek és egyes önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületek tisztán tartására, ápolására, gondozására 100 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával megvalósuló közmunkaprogramot szervezzen. A projekt megvalósítása érdekében, első alkalommal a 2014. július 01. és 2014. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan az önkormányzat pályázatot nyújt be a III. kerületi Munkaügyi Központhoz. Október elsejétől az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft., valamint az Óbuda Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. által igényelt közfoglalkoztatottak alkalmazását is elvégzi.