Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Új rektor az Óbudai Egyetem élén

2016. július 2., 08:00

A korábbi tudományos rektorhelyettest, Prof. Dr. Réger Mihályt nevezte ki az államfő az Óbudai Egyetem rektorának, aki az elkövetkezendő 3 évben tölti be a tisztséget.

Az Óbudai Egyetem rektori tisztségét 2014. április 26-tól Prof. Dr. Fodor János töltötte be, akit megromlott egészségi állapota miatt 2016. február 1-től Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára, mentesített a rektori, mint magasabb vezetői megbízás alá eső feladatok elvégzése alól.

A rektori feladatok ellátására közzétett pályázat nyertese, az Óbudai Egyetem Szenátusának egyhangú támogatásával Dr. Réger Mihály egyetemi tanár, aki az Egyetem tudományos rektor helyetteseként az átmeneti időszakban ellátta az intézményvezetői teendőket is.

Áder János köztársasági elnök az Óbudai Egyetem rektorává nevezi ki Réger Mihály Antalt a Sándor-palotában. MTI Fotó: Bruzák Noémi
Áder János köztársasági elnök az Óbudai Egyetem rektorává nevezi ki Réger Mihály Antalt a Sándor-palotában.
MTI Fotó: Bruzák Noémi

Dr. Réger Mihály 1992-től kezdett oktatóként dolgozni a jogelőd Bánki Donát Műszaki Főiskolán, ahol adjunktusként, docensként, majd főiskolai tanárként az anyagtudomány és anyagtechnológia tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztése mellett részt vett anyagvizsgáló, valamint elektronmikroszkópos laboratóriumok kialakításában és fejlesztésében, továbbá angol és német nyelvű műszaki képzések előkészítésében és megvalósításában.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektet kutatási tevékenységére, melynek fő területei: a kristályosodási és hőkezelési folyamatok mélyebb megismerése, illetve ennek gyakorlati (ipari) megvalósítása. 2012 óta az MTA doktora.

Több mint tizenöt éve tölt be kari és egyetemi szintű vezetői megbízatásokat, a Bánki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézet intézetigazgató-helyettese, majd intézetigazgatója, a Kar kutatási főigazgató helyettese, majd dékán helyettese. 2011 óta az Egyetem tudományos rektor helyettese. Ebben a tisztségben végzett munkássága során kialakította a tehetséggondozási és a szakkollégiumi rendszereket, egyetemi szinten bevezette a publikációs tevékenység egységes értékelésének módszertanát, ellátta a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekció ügyvezető elnöki teendőit és közreműködött az intézményfejlesztési terv elkészítésében.

Az újonnan kinevezett rektor célul tűzte ki az Óbudai Egyetem hazai és nemzetközi ismertségének és elismertségének erősítését, elsősorban a közösség értékeinek megőrzésével és fejlesztésével. A rektori pályázatban megfogalmazott egyetemi jövőkép összhangban van az Egyetem Intézményfejlesztési tervével, kiemelten egy modern, XXI. századi kampusz megteremtésével. A projekt célja, hogy az Óbudai Egyetem a tradicionális egyetemi létmódot meghaladó, hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket is alkalmazó, gyakorlatorientált, a gazdaság igényeire fókuszáló, magas színvonalú mérnöki alap-, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést és innovációt folytató intézménnyé váljon.