Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Üléseztek a képviselők a nyári szünet előtt

2017. június 26., 11:09

Fásítási stratégiáról, lakáscélú támogatásról, esélyegyenlőségi programról, a térfigyelőhálózat bővítéséről és a szeptemberben induló óvodai csoportokról határozott többek között a képviselőtestület.

Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2015-ben fogadta el a képviselőtestület, így ennek a két éves felülvizsgálata a vonatkozó jogszabály alapján esedékessé vált. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata továbbra is elkötelezettségét fejezi ki az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, kötelező feladatok ellátásán túl a kerület nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, civil szerveződéseivel, egyházaival, egyesületeivel és alapítványaival közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.

A képviselők döntöttek az Óbudai Egyetemmel szemben lévő Tímár utca – Bécsi út – Viador utca által határolt park megújításáról. Ennek első üteme kezdődhet meg ebben az évben, ami többek között a zöldfelület megújítását, növénytelepítést, a kitaposott helyeken szórt burkolatú sétány építését, valamint a már meglévő sétányok felújítását foglalja magában. A parkba kerül elhelyezésre Göncz Árpád egykori köztársasági elnök mellszobra is, korábbi Bécsi úti lakhelye közelében.

A korábban elfogadott intézkedési tervnek megfelelően döntöttek a képviselők Óbuda-Békásmegyer Fásítási Stratégiájáról. A stratégia Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának kezelésében álló faállományra vonatkozik. Küldetése, hogy tíz év alatt összesen 10 000 db új fa kerüljön telepítésre a kerület közterületein. Ebből a 2017-es évben összesen 351 db fa kerül elültetésre. Ezen felül a stratégia része a kerületben található két nagy rekultivált bányaterület (Testvérhegyi ill. Táborhegyi közparkok) faállományának felmérése is. A stratégiában foglalt célok teljesülésének folyamatában az önkormányzat aktív, közösségi részvételt kíván biztosítani a helyi lakosság, civil- és gazdasági szereplők számára, hogy bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba.

A képviselőtestület módosította lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról szóló korábbi rendeletét. Annak érdekében, hogy a több gyermekkel rendelkező családok által megvásárolni kívánt, nagyobb alapterületű lakások, illetve az új építésű lakások esetén is tudjon az önkormányzat lehetőséget biztosítani a támogatás megítélésére, a helyi támogatások feltételeként szereplő maximált vételárat törölték a kritériumok közül. Változott a beiskolázási segély folyósításának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet is, ennek megfelelően a jövőben azon tanulók után is igényelhető – csökkentett összegű – beiskolázási segély, akik részesülnek ingyenes tankönyvellátásban. A beiskolázási segély október 31-ig igényelhető minden évben.

2017-ben 15 db új, IP technológiájú kamerával bővül Óbuda-Békásmegyer térfigyelőkamera-hálózata. A bővítésen túl ebben az évben további 9 db analóg technológiájú, elavult kamera cseréje valósul meg korszerű eszközökre.

Óbuda–Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a Duna-part természet-közeli állapotának megőrzését, nem támogatja a Dunán a csónakkikötőnek álcázott életvitelszerű használatra szolgáló úszóművek, (ún. lakóhajók), továbbá a vízi közlekedést közvetlenül nem szolgáló úszóművek megjelenését. A testület felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy ilyen úszóművek dunai elhelyezésére ne adjon engedélyt, és a vízi sportolás biztonságának megőrzése érdekében a jövőben egyáltalán ne támogasson az Óbudai-sziget és a jobb oldali part közötti Kis-Duna-ágban csónakkikötő létesítésre irányuló kérelmeket, illetve vizsgálja felül a III. kerületi partszakaszra már kiadott engedélyeket.

2017. május 2-5. között lezajlott az óvodai beíratás, előjegyzés, mely során 1126 gyermek nyert felvételt az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által fenntartott óvodákba. A 2017/2018. nevelési évben 176 óvodai csoportban biztosítja az óvodai ellátást az önkormányzat, a csoportok átlagos számított létszáma 22,86 fő.

A képviselőtestület májusi ülésén pályázatot írt ki Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete igazgatói posztjának betöltésére. A pályázat eredményeként 2017. július 16-tól Rácz Ferenc Péter, a kerületi rendőrkapitányság korábbi vezető-helyettese irányítja a Közterület-felügyelet tevékenységét.

Fotók: Benkő Vivien Cher