Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Úttörő Gyógypedagógiai Műhely a kerületi gyermekekért az esélyegyenlőség megteremtése érdekében

2019. október 7., 15:00

Óbuda-Békásmegyeren hivatalosan is megkezdte tevékenységét az a Gyógypedagógiai Műhely, amely a kerület óvodáiba járó, sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermekek ellátását koordinálja. A Műhely további célja, hogy érzékenyítse az óvodába járó összes szülőt és gyermekét annak elfogadására, hogy mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Az önkormányzat kezdeményezésére létrehozott szakmai munkaközösség munkáját az Óbudán élő Konczné Juhász Andrea gyógypedagógiai tanár szervezi, aki emellett a Pedagógiai Oktatási Központ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek segítésével foglalkozó területének vezető szaktanácsadója is.

A műhely megalapítására azért volt szükség, mert 2016-tól módosult a köznevelési törvény a tekintetben, hogy a fenntartó felelőssége lett a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ekkor kezdett el azon gondolkodni, hogy hogyan oldhatná meg a számukra új feladat hatékonyabb megszervezését, ugyanis korábban ezt a tevékenységet a kerületben a Szellő EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózata fedte le.

Tavaly novemberben kérte fel az Oktatási és Kulturális Osztály vezetője Konczné Juhász Andreát, hogy segítse az SNI gyermekek ellátásához szükséges szakmai háttér kialakítását. Az önkormányzat azzal alapozta meg a műhely létrehozását, hogy megfelelő létszámú gyógypedagógusi státuszt hozott létre az óvodákban, ami a nevelési év kezdetére tovább bővült. Jelenleg így az önkormányzati óvodák alkalmazásában álló gyógypedagógiai tanárok és a fejlesztőpedagógusok összesen 27 álláshelyet töltenek be.

A szakember decembertől végigjárta az összes óbudai óvodát, a 11 intézmény mind a 33 telephelyét. Felmérte, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátásához milyen személyi és tárgyi feltételek adottak, meg tudják-e teremteni azt a hátteret, amely a speciális fejlesztésükhöz szükséges. Ami a személyi feltételeket illeti, rögtön kitűnt, hogy nagyon széles körű professzionális tudással rendelkeznek a kerületi gyógypedagógusok. Elismerésként azoknak a kollégáknak, akik az SNI gyermekek fejlesztésén kívül a BTM nehézséggel küzdő óvodások fejlesztését is ellátják, az önkormányzat szeptembertől 30.000 Ft.  keresetkiegészítést biztosít integrációs pótlék címén.

Emellett felmérték azt is, hogy milyen az óvodák felszereltsége, van-e fejlesztőszoba, hogy milyenek az épületek adottságai. A látogatásoknál kiderült, hogy nem minden épületben adottak a feltételek az integrációra, de minden óvodának van befogadó épülete. Mindezeket figyelembe véve szervezték meg a műhely munkáját, ami komoly átgondolást igényelt és igényel, mivel a különböző intézményekben változatos specifikumú és korú gyermekek nevelkednek, emellett van olyan gyermek, akihez több szakembert is biztosítani kell. A feltételek alapján módosultak az óvodák alapító okiratai is.

Jelenleg 78 SNI gyermek jár önkormányzati fenntartású óvodába, ebből 5 még a konkrét szakértői vizsgálatra vár. Ezeknek a gyermekeknek a létszáma folyamatosan változhat és változik is, így a nevelési év folyamán mindig vannak új, megoldandó feladatok. A szakmai munkaközösség lehetővé teszi azt is, hogy a kerület különböző óvodáiban dolgozó fejlesztő- és gyógypedagógusok ne elszigetelve végezzék munkájukat, hanem erre a szakmai háttérre támaszkodva. Emellett folyamatosan egységesítik a feladatukhoz kapcsolódó adminisztrációt, és tervezik több munkaközösségi program létrehozását is.

Mindezek alapján elmondható, hogy a Gyógypedagógiai Műhely tulajdonképpen egy gyógypedagógiai szakmai munkaközösség, amely egy összehangolt ellátórendszert hozott létre a kerületben. Szeptemberre, azaz a nevelési év kezdetére sikerült elérni, hogy a kerület óvodáiba járó sajátos nevelési igényű gyermekeket a szakértői véleményben előírt óraszámban és személyre szabottan tudják fejleszteni.

A Gyógypedagógiai Műhely a kerület bázisintézményében, a Harrer Pál utcában található Óbudai Hétpettyes Óvodában kapott helyet. A bázisintézmény címet – amelyet pályázat útján, különböző intézménytípusból választ ki a Pedagógiai Oktatási Központ és a bírálóbizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese – olyan intézmények nyerik el, amelyek készek és képesek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, lehetőséget és helyszínt biztosítanak műhelymunkák, bemutatóórák, versenyek, továbbképzések számára. Itt van lehetőség értekezletek, megbeszélések tartására is.

A frissen felállt SNI gyermekek ellátását megvalósító óbudai rendszerről – a Gyógypedagógiai Műhelyről – a Pedagógiai Oktatási Központnak is tudomása van, így amennyiben kellő referenciával rendelkezik a rendszer, alkalmassá válik arra, hogy mint jó gyakorlatot bemutassák a többi önkormányzat számára a sikeres integráció érdekében. Óbuda-Békásmegyer tehát valóban úttörő ebben a kérdésben.

A munkaközösség tagjai a gyermekek fejlesztése mellett tanácsokkal tudják ellátni a többségi óvodapedagógusokat, a pedagógiai munkát segítőket, s nem utolsó sorban a speciális fejlesztésben érintett gyermekek szüleit. Fontos célja a Műhelynek az is, hogy érzékenyítsék az összes, óvodába járó gyermek szüleit annak elfogadására, hogy mindenki egyenlő, de nem egyforma.