Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Várják a javaslatokat a Díszpolgár címre és a Pro Óbuda díjra

2018. január 25., 10:05

Az önkormányzat felhívására 2018. március 1-ig van lehetőség jelöléseket leadni Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának és Pro Óbuda díjasainak személyére

A felhívás szövege szerint Díszpolgári cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkotott, vagy egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez. A kitüntető cím adományozására indítványt tehet a kerületben lakóhellyel rendelkező legalább 100 választópolgár és az Óbudán székhellyel rendelkező civil szervezet is.

Pro Óbuda díj pedig annak a magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén. A díjra jelölést adhat le bármely III. kerületi választópolgár és a kerületben székhellyel rendelkező civil szervezet is.

Díszpolgár címből évente egy, Pro Óbuda díjból három adományozható, de kivételes okból évente további kitüntető címek adományozására is sor kerülhet.

Az indítványnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, vagy szervezet pontos adatait, érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását. Az írásos ajánlást személyesen a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban lehet beadni a 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címen ügyfélfogadási időben, vagy levélként postai úton.

A jelölésre vonatkozó indítványokat mind a két esetben egy úgynevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjeszti be a Képviselő-testület ülésére. Az adományozásról a Képviselő-testület 2018. márciusi ülésén dönt. Az elismeréseket Bús Balázs polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.