Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Várjuk a kerületi lakosok javaslatait Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj kitüntetettjére

2021. május 6., 19:06

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a kerület lakóinak javaslatait várja a 2021. évi Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj odaítéléséhez. Az elismerést a Semmelweis-napi ünnepségünkön adjuk át.

Az idei évben is kiosztjuk az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat, amelyhez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat várja a kerület lakóinak indítványait. Hiszen a közösségi önkormányzatiság programjának fontos eleme, hogy a díjak adományozásába is bevonjuk a lakosokat.

Önkormányzati rendeletünk így fogalmaz: Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek, aki/amely a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a megelőzés terén kifejtett tevékenységével, akár az egészségügyben kifejtett szervező munkájával, példamutatásával kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A díjban évente egy személy vagy csoport részesül, akire/amelyre bárki tehet javaslatot. Az elismerést, ahogyan annak hagyománya van, a Semmelweis-napi ünnepségünkön adjuk át.

A javaslattétel lépései:

  • Javaslat olyan természetes személyre vagy közösségre (szervezetre, intézményre, stb.) nyújtható be, aki/amely az egészségügy terén kifejtett kimagasló teljesítményével (életművével) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásához, szolgáltatásainak fejlődéséhez, illetve Óbuda-Békásmegyer lakossága egészségben tartásához, életminőségének javításához járult hozzá.
  • A javaslatnak legalább fél oldal terjedelmű indokolást kell tartalmaznia, amely részletezi a díjra javasolt személy vagy közösség tevékenységét, eredményeit. Egy javaslatban akár többen is jelölhetik ugyanazt a személyt vagy közösséget.

 

A javaslatot a Szociális Főosztály Egészségügyi Osztályának címezve lehet benyújtani:

– postai úton (1300 Budapest, Pf.: 102.)

– személyesen (Ügyfélszolgálati Iroda, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

– elektronikus úton: postabonto@obuda.hu

 

További felvilágosítás dr. Konczos Anikó egészségügyi referenstől kérhető a 4378-659-es telefonszámon.

A javaslatok beérkezési határideje: 2021. június 3. (csütörtök) 16.00 óra.