Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Zajügyelet fogadja a panaszokat, ha túl hangos a rendezvény a Margitszigeten

2022. május 26., 10:29

Nyaranta a Margitsziget számos rendezvénynek ad otthont. Arra az esetre, ha a programok túl hangosak, és a szomszédos kerületek lakóit zavarja, akkor az ezzel kapcsolatos panaszokat 2022. május 26-tól 2022. október 3-ig zajügyelet fogadja.

Ha a Margitszigetről származó zajforrások működése a szomszédos kerületek lakóit zavarja, akkor az ezzel kapcsolatos panaszokat 2022. május 26-tól 2022. október 3-ig munkanapokon 16-04 óra között, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 órában a Margitszigeti zajügyelet fogadja a +36-20-216-8636 telefonszámon.

A Margitszigeti zajügyelet feladata: a vonatkozó jogszabályoknak és kormányhivatali döntéseknek megfelelően a környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához kapcsolódó környezetvédelmi döntésekhez a lakossági zajpanaszok kezelése és tájékoztató zajmérés elvégzése, zajpanaszok esetén feljegyzések, tájékoztató helyszíni vizsgálatok, illetve hatósági intézkedésre is alkalmas zajmérési jegyzőkönyvek készítése.

A Margitszigeti zajügyelet feladatellátását Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Klíma- és Környezetügyi Főosztálya felügyeli, amely főosztály a következő elérhetőségeken fogadja a Margitszigeti zajügyelet ügyeleti időszakán kívüli, margitszigeti zajforrásokkal kapcsolatos bejelentéseket: hétfőtől, csütörtökig 08-16 óra között, pénteken 08-14 óra között Molnár Zsolt szakmai főtanácsadó, osztályvezető: +36-1-327-1161, továbbá időkorlát nélkül a Molnarzsolt@budapest.hu címen.

A Margitszigetről származó egyes zaj- és rezgésvédelmi ügyekben (például: sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység, vendéglátás, alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység) a fővárosi főjegyző gyakorolja a hatósági jogkört, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján.

Ha ugyanezen ügyekben a zajforrások működése nem a Margitszigeten történik, akkor a zajhatósági feladatokat a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében az üzemelő zajforrás elhelyezkedése szerinti kerületi önkormányzat jegyzője látja el.

Minden olyan zaj- és rezgésvédelmi ügyben, amelyben a zajhatósági jogkört nem a települési önkormányzat jegyzője látja el (például: közlekedési utak forgalmára vonatkozó vagy üzemek működése miatti zajpanaszok esetében), azokban a területi környezetvédelmi hatóság – Budapest esetében a Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya – gyakorolja a hatósági jogkört.

Az olyan margitszigeti létesítményekkel, intézményekkel kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi ügyekben, amelyek esetében Budapest Főváros Önkormányzata alapítója és/vagy tulajdonosa (például: Margitsziget Szabadtéri Színpad, Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő, Margitszigeti Zenélő Szökőkút, Margitszigeti Atlétikai Centrum) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) bekezdés szerinti intézményes kizáró ok merül fel, azokban az ügyekben a fővárosi főjegyző kizárása mellett egyidejűleg Budapest Főváros Kormányhivatala dönt az ügyben eljáró másik, azonos hatáskörű hatóság – általában valamelyik további kerületi önkormányzat (például: Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal) jegyzőjének – kijelöléséről. A Budapest Főváros Kormányhivatala kijelölő döntéseiről a Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztályának osztályvezetője ad kérésre tájékoztatást.

A margitszigeti szabadidős zajforrások elhelyezkedését az itt megnyitható ábra szemlélteti, illetve az azokat üzemeltetők adatait az itt megnyitható táblázat foglalja össze.

A környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához is kapcsolódó lakossági panaszok kezelése során a bejelentők személyes adatainak védelme fontos, ezért az ilyen adatok kezeléséről szóló részletes hivatali eljárást a következő dokumentum részletezi: Tájékoztató a Margitszigeti zajügyeletre beérkező panaszok kivizsgálásához kapcsolódó adatkezelésről