Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Birtokvédelmi eljárás

Tájékoztató az ügyintézésről:

A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

Az eljárás mindig a bejelentő kérelmére indul, a bejelentő által meghatározott személlyel szemben.

Birtokvédelmi eljárás során – jegyzői hatáskörben – csak a birtoklás ténye vizsgálható. Amennyiben az ügyben valamely jogkérdés vitás – kinek a tulajdonában áll az ingatlan, érvényes-e egy adott szerződés, megszűnt-e a bérleti jogviszony – kizárólag bíróság jogosult eljárni, ilyen ügyekben jegyző nem dönthet.

Kérelem benyújtása:

A kérelmet írásban, az eljárási illeték egyidejű lerovása mellett, elektronikusan E-papíron, postai úton, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (1033 Budapest, III. Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben – átvételi elismervény ellenében – lehet benyújtani. Amennyiben a kérelem elektronikus úton kerül benyújtásra, úgy az illetéket a Polgármesteri Hivatal – Raiffeisen Banknál vezetett – 12001008-01330317-00900003 számú egyéb eljárási illetékek számlájára lehet átutalni. Ebben az esetben a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a befizetésről szóló banki igazolást szíveskedjenek nekünk elküldeni.

Kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a bejelentő személy (kérelmező) nevét, és értesítési címét,
  • a birtoksértő (kérelmezett) nevét, és értesítési címét,
  • a birtoksértő helyzet, esemény leírását,
  • mikor történt a birtokháborítás, illetve mióta tart,
  • konkrét megfogalmazása, hogy a kérelem mire irányul,
  • amennyiben meghatalmazott (jogi képviselő) útján jár el, a meghatalmazást csatolni kell,
  • 3000,- forint illetéket, illetékbélyeg formájában kérjük a kérelemre felragasztani.