Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Egyedi parkolási kedvezmény

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének, a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: R.) kedvezményrendszere elsődlegesen Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosainak biztosít parkolási kedvezményeket. Mindazon természetes személyek részére, akik önhibájukon kívül a R.-ben részletezett kedvezmény-rendszert igénybe venni nem tudják, egyedi kedvezmény igénylésére van lehetőség.

Egyedi kedvezmény kiadására abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelmező egyik a R. 2/A. §-ban meghatározott kedvezménytípust sem tudja igénybe venni, továbbá a kérelmező vagy annak közeli hozzátartozója, bizonyíthatóan súlyos és igazolt egészségügyi állapota, mozgáskorlátozottsága vagy egyéb szociális rászorultsága ezt indokolja.

Az egyedi kedvezmények elbírálása a beadott iratok alapján történik, ezért kérjük, hogy kérelmüket minél részletesebben indokolják, továbbá a könnyebb kapcsolattartás érdekében ne feledkezzenek meg telefonszám, e-mail cím megadásáról sem.

Amennyiben a kérelem indokolásában Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező hozzátartozó ápolása szerepel, a kérelem beadásának mellékletét képezi az ápolt személy adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozata is. Az egyedi kedvezmény költség hozzájárulási díja: 2540,-Ft, mely  összeget a kérelmezőnek csekken kell befizetnie.

Egyedi kedvezmény alapján az Óbudai Parkolási Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján történő regisztráció napjától, a kedvezményben maghatározott  fizető övezet területén jogosult időkorlátozás nélküli várakozásra. Az egyedi kedvezmény határozott időre szól, a tárgyévre megállapított egyedi kedvezmény nem jelenti automatikusan, hogy a kedvezményes a tárgyévet követő évben is jogosítottá válik, azaz egyedi kedvezményben részesül.