Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Növényvédelmi ügyek, gyommentesítés

Allergén, pollent szóró gyomnövények irtásának elmulasztása

A Parlagfű elleni védekezés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani

Egyéb, allergén gyomnövények elleni védekezés

Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmébena föld használója köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelés, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módón veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és természet védelmét.

Amennyiben a földhasználó (ingatlantulajdonos, vagy használó) ezen gyomnövények virágbimbójának kialakulását nem akadályozza meg, ezért az emberi egészség veszélybe kerül (pollenszórás megtörténik), ellene hatósági eljárást kell indítani és a gyommentesítés elvégzésére kell kötelezni. Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy közérdekű védekezést rendel el a hatóság a mulasztó költségére és veszélyére és részére növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfű-bejelentés: Lengyel Nikoletta, telefon: +36-1 4378 861

Egyéb, nem allergén gyomnövények elleni védekezés

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet szerint az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana – beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítéséről. Ezen szabályozás esetében nem előkérdés a gyomnövény pollenszórása.

Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelőt, hogy az ingatlana előtti közterületet tegye rendbe, végezze el a gyommentesítést, a lehullott lomb összegyűjtését, és ahol van szikkasztóárok, végezze el annak kitakarítását is.

Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a szemétszállítási napokon a szemétgyűjtő mellé kihelyezett, FKF felirattal ellátott zsákokba összegyűjtött zöldhulladékot a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. elszállítja, egyéb módon (kötegben, jelöletlen zsákokban) a magáningatlanoknál kitett zöldhulladék nem kerül begyűjtésre, illetve elvitelre.

A szemétgyűjtő zsákok beszerezhetők az FKF Zrt. III. kerület, Testvérhegyi út 10/A. sz. alatti telephelyén (500 m-re a Bécsi úti Tesco áruháztól).

Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a minket körülvevő lakókörnyezetünk gondozását, rendbetételét.