Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

 

Szálláshely szolgáltatás nyújtását be kell jelenteni a jegyzőnél.

Szálláshely típusok:

  • Szálloda
  • Panzió
  • Kemping
  • Üdülőház
  • Közösségi szálláshely
  • Egyéb szálláshely
  • Magán szálláshely
  • Falusi szálláshely

Az egyes típusokra vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklete tartalmazza.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az irányadó 239/2009. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek. Az ennek való megfelelést a nyilvántartásba vételi eljárás során a Kereskedelmi Hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi.

 

Szükséges mellékletek:

–         A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot

–          Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat

–           Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező, hozzájárulását igazoló okirat

–           Közös tulajdonban álló ingatlan esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

–          Vásárlók könyve

 

A szálláshely ellenőrzésére jogosult hatóságok:

Bp., Főváros Kormányhivatala I. II. III. ker. Népegészségügyi Intézete

Ha a szálláshelyen élelmiszer előállítás, feldolgozás is történik: Pest Megyei Kormányhivatal Élemiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága,

10 fő feletti befogadó képesség esetében: tűzvédelmi szakhatóság,

Építési Hatósági

Eljárási határidő: 15 nap.

Az adatváltozást ill. a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni!

 

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

– fogadott vendégek száma,
– a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

 

Vonatkozó jogszabályok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról, a részletszabályokat pedig a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet