Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Útfelügyelet – Közútkezelői ügyek

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2018. augusztus 1-én új önkormányzati szabályozás lép hatályba!

Az új rendelet az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg2ed5dr4eo7dt4ee1em8cj1bz4bx1cd8by5bz6by9ohttp://rendeletek.obuda.hu/wp-content/uploads/2018/07/19-2018-rend..pdf

 

Közútkezelői hozzájárulások és munkakezdési engedélyek kiadása

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében lévő helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel) előzetesen közútkezelői hozzájárulást, majd a tényleges munkák megkezdéséhez munkakezdési hozzájárulást kell kérni az alább található formanyomtatványokon.

Közútkezelői hozzájárulás

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az alábbi formanyomtatványon, kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt, 3 példányban kell az Önkormányzat felé írásban benyújtani.

  • az igénybevételt feltüntető, közműegyeztetett helyszínrajzot és az igénybevételt bemutató műszaki leírást;
  • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását;
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét – forgalomtechnikai terv (http://budapestkozut.hu/forgalomtechnika);
  • részletes fotódokumentáció a bontással érintett közterület eredeti állapotáról.

A kiadott közútkezelői hozzájárulás a kiadástól számított egy évig érvényes.

Munkakezdési hozzájárulás

A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet az alábbi formanyomtatványon, 3 példányban, a tényleges munkakezdést megelőzően legalább 21 nappal kell az Önkormányzat felé írásban benyújtani. A kérelemhez részletes fotódokumentációt kell csatolni a bontással érintett közterület eredeti állapotáról.

Amennyiben, a korábban az előzetes közútkezelői hozzájáruláshoz benyújtott tervekben, dokumentációkban változás történt, abban az esetben az ezeket bemutató anyagokat is csatolni szükséges.

A közút nem közlekedési célú igénybevételéért díjat kell fizetni, melynek mértékét az alábbi díjtáblázat tartalmazza.

A munkakezdési hozzájárulás csak az abban foglalt befejezési határidőig jogosít munkavégzésre, mely határidő kérelemre meghosszabbítható. A határidő hosszabbítási kérelmet – megfelelő műszaki indokolással – legkésőbb a határidő lejárta előtti munkanapon kell írásban benyújtani.

Az igénybevétel befejezéséről, a helyreállítás megtörténtéről, valamint a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontjáról, a hozzájárulás jogosultjának a befejezéstől számított 8 napon belül írásban értesítenie kell az Önkormányzatot. Az igénybevétel befejezését követő 30 napon belül a hozzájárulás jogosultjának csatolnia kell a megvalósulási terveket írásos és elektronikus formában, valamint a műszaki átadást követő  állapotról készült fénykép dokumentációt.

A munka/területfoglalás tényleges megkezdéséről, a forgalomkorlátozások jellegéről, életbelépésük idejéről, az ütemváltások időpontjáról, azok megkezdése előtt 72 órával, illetve a határidő előtti befejezésről haladéktalanul értesíteni kell a BKK Infót a (06-1) 3-255-255-ös telefonszámon.

Úthibákkal kapcsolatos bejelentések

A közút megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban részt vevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

Bejelentés: https://obkf.hu/bejelentes/