Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Zajvédelmi eljárás és zajpanasz bejelentése

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi zaj- és rezgésvédelmi ügyek tartoznak a kerületi önkormányzat jegyzője hatáskörébe.

a) statisztikai besorolás alapján
– épületek építése
– egyéb építmények építése
– speciális szaképítés
– gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
– nagykereskedelem
– kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
– szálláshely szolgáltatás
– vendéglátás
– reklám, piackutatás
– építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
– alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
– sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben, valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az a) pont szerinti tevékenységeknél.

Az a) pont szerinti környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a jegyzőtől a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni, kivéve, ha

– a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
– a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik, és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Zajpanasz

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős (kulturális, szórakoztató vendéglátó vagy sportlétesítmény) tevékenység elleni panaszát a Közterületi és Környezetvédelmi Osztály vizsgálja ki.

Jogszabályi háttér

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet.
A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (VI. 13.) Önkormányzati rendelet.