Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Továbbtanulási Támogatás

A pályázat célja

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2012 óta támogatja az önkormányzat illetékességi területén, Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét.

A támogatás összege:

A képzés hallgató által fizetendő költségtérítés összegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400 000 Ft/félév összeget.

Pályázati feltételek

a.) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,5 vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében):

  • nappali tagozaton,
  • költségtérítéses,
  • teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
  • egységes osztatlanképzésben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat,

b.) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben:
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260%-át. (74.100 Ft-ot)

A pályázat benyújtása

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: minden évben augusztus 1-10 között.

További felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály, 1033 Budapest, Fő tér 4. fsz.; tel.: +36 1 437 8614 (Szathuryné Ruszthi Nóra)