Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő családgondozó, munkakör betöltésére

2015. 06. 23.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Gyermekjóléti Szolgálata

családgondozó

munkatársat keres

 

A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Kelta u. 5.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Végzettség: Felsőfokú képesítés, 15/1998. NM. rendelet képesítési előírása szerint

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A gyermekjóléti központhoz kapcsolódó 1997. évi XXXI törvény, valamint végrehajtási rendeletei alapján, családgondozói feladatok ellátása, egyéni esetkezelés, csoportok szervezése, lebonyolítása stb.

Előny a munkakör betöltéséhez:  Jó alkalmazkodó- munkabíró, és problémamegoldó készség, megbízhatóság, – önálló munkavégzésre való alkalmasság, – precizitás, pontosság. Csoportok szervezésében és lebonyolításában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a jelentkezővel szemben a Gyvt. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 23.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beadható

  • postai úton a 1035 Budapest, Váradi utca 9-11 címre.
  • e-mailben – Tapasztó Gábor részére a cstan.info@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül