Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő családsegítő – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

 

1 FŐ CSALÁDSEGÍTŐ – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

***

Beadási határidő: 2016. március 12

A pályázat benyújtásának módja: az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ   cstan.info@kszki.obuda.hu e-mail címre.

– A pályázat leírása:

***

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Család-és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Budapest, Kelta utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Felsőfokú képesítés, Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírt végzettség,
  •       Gyermekjólét területén szerzett szakmai ismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

Elvárt kompetenciák:

  •       Rendszerszemlélet, kommunikációs készség, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a 06-1-250-1964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (1035 Budapest, Váradi utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/Cs-ésGyJSz/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
  •       Elektronikus úton Tapasztó Gábor részére a cstan.info@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek. Az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       obuda.hu – 2016. február 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

2016. 03. 12.