Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő matematika és informatika, vagy fizika vagy ének

2014. 08. 22.

KLIK Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola – Budapest

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1 fő matematika és informatika

vagy fizika vagy ének

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 2-4. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és informatika tantárgyak tanítása 5-8. évfolyamon

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

Felsőfokú végzettség, főiskola, általános iskolai matematika – informatika szakos tanár (vagy kémia vagy ének szak)

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű gyakorlat a kompetencia alapú oktatásban

ECDL vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló oklevél másolata
– erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2014. augusztus 25.

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. augusztus 22.

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információt Götz Szalai Dóra nyújt, a 06-1-3884-399-as telefonszámon hétköznapokon 9 órától 13 óráig

A pályázat benyújtásának módja:

• Postai úton pályázhatnak a KLIK Medgyessy Ferenc Német
nemzetiségi Nyelvoktató és Általános Iskola Ferenc Medgyessy Deutsche Nationalitätengrundschule címére: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u.
2-4. Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

• Elektronikus úton dr. Bertókné Daróczi Marianna (30/4445839)
intézményvezető részére a medgyessy-a@kszki.obuda.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.obuda.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyessyf.sulinet.hu/ honlapon szerezhet.

2014. 08. 25.