Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő logopédus – Almáskert Óvoda

folyamatos

Almáskert Óvoda – Budapest  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet logopédus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 37.

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 41.

Budapest, 1031 Budapest, Gázgyár ltp 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Elsősorban az SNI gyerekek logopédiai ellátása az intézményben, ill. a kerület közeli óvodáiban utazó gyógypedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, mitivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére a allas.almaskert@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.