Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére – Óbudai Hétpettyes Óvoda

2016. 11. 02.

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Székhely

 1. Budapest, Harrer Pál u.7. 

  óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű 2016.11.15-ig, majd határozatlan közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1033. Budapest, Harrer Pál u.7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Főiskola, óvodapedagógus
 • Projekt módszer és drámapedagógia alkalmazása

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Hétpettyes Óvoda címére történő megküldésével (1033. Budapest, Harrer Pál utca 7. )
 • Elektronikus úton Kiss Anita részére a anita@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.