Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő óvodapedagógus – Óbudai Almáskert Óvoda

2018. 07. 31.

Az Óbudai Almáskert Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 41. vagy 1031 Budapest Gázgyár lakótelep 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodás korú gyermekek nevelése, SNI gyerekek integrálása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai diploma, óvodapedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapon belüli), diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Almáskert Óvoda – Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, III. kerület, Szérűskert utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/26/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére az allas.almaskert@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.