Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő pszichológus – Gyermeksziget Montessori Óvoda és Mosolygó Tagóvoda

2016. 11. 30.

A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda

1039 Bp. Zipernowszky u. 2.

Munkavégzés helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda és Mosolygó Tagóvoda

1039 Bp. Zipernowszky u. 2. és 1039 Budapest, Kelta u. 8.

Telefon: 06 454 7200

e-mail: ziper-o@kszki.obuda.hu

Felelős személy: Stefán Mariann óvodavezető

A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 1fő pszichológus

Feladatkör megnevezése: óvodás korú gyermekek szakellátása

Pályázati feltételek: egyetem

büntetlen előélet

A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

végzettséget tanúsító okiratok másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A kinevezés határozott időre szól / 4 hónapos próbaidővel/, előreláthatólag 2017. májusig.

Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő két hét

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

Az állás betöltésének ideje: az elbírálást követően azonnal

Stefán Mariann

Óvodavezető