Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő rendszergazda állás

2014. szeptember 30.

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1 fő rendszergazda munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 2-4. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:
Felsőfokú végzettség, rendszergazda szakvégzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–     szakmai önéletrajz,
–     képesítést igazoló oklevél másolata
–     erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2014. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. szeptember 30.

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információt Götz Szalai Dóra nyújt, a 06-1-3884-399-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton pályázhatnak a KLIK Medgyessy Ferenc Német nemzetiségi Nyelvoktató és Általános Iskola Ferenc Medgyessy Deutsche Nationalitätengrundschule  címére: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 2-4.  Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.
  • Elektronikus úton dr. Bertókné Daróczi Marianna intézményvezető részére a medgyessy-a@kszki.obuda.hu e-mail címre.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.obuda.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyessyf.sulinet.hu/ honlapon szerezhet.