Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő szakgondozó – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

2016. 03. 12.

 

1 FŐ SZAKGONDOZÓ – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

 

***

Beadási határidő: 2016. március 12

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy elektronikus formában.

– A pályázat leírása:

 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
családok átmeneti otthona

gondozó, szakgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Budapest, Viziorgona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek szükség szerinti felügyelete, gondozása, ellátása, kísérése. Az otthon rendjének, tisztaságának figyelemmel követése, biztosítása. Adminisztrációs tevékenységek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Emelt szintű szakképesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szerint – bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekápoló (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy mentálhigiénés asszisztens (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ) vagy gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Jó alkalmazkodó,- munkabíró- és problémamegoldó készség. Jó kapcsolatteremtő képesség, megbízhatóság, önálló munkavégzésre való alkalmasság, precizitás, pontosság. Együttműködési készség team munkához.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Részletes szakmai önéletrajz, – végzettséget igazoló oklevél/ek másolata, – motivációs levél. Felhatalmazó levél a bíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal Attila nyújt, a 06-20-576-9810 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (1035 Budapest, Váradi utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/CsÁO/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó, szakgondozó.
  •       Elektronikus úton Hajnal Attila részére a hajnal.attila@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás a munkáltató által összehívott bizottság előtt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       obuda.hu – 2016. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés folyamatos üzemben, változó munkarendben, heti 40 órában, az ügyeleti beosztás alapján történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.