Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő szociális asszisztens – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Gyermekek Átmeneti Otthona

2017. 12. 03.

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Gyermekek Átmeneti Otthona

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (1035 Budapest, Váradi u. 9-11.)

pályázatot hirdet

szociális asszisztens munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1039 Kelta u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A szociális asszisztens elsősorban a telephely működtetésével kapcsolatos feladatokat, másodsorban az intézmény vezetői, családsegítői, és esetmenedzserei által kért kiegészítő feladatokat látja el.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a munkakört kizárólag 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő “szociális asszisztens” OKJ-s végzettség megszerzése birtokában lehet betölteni,
 • • szociális asszisztensként szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális asszisztensként szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű munkabíró, alkalmazkodó, problémamegoldó képesség, önálló munkavégzésre való alkalmasság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor családsegítő nyújt, a +36-1/250-1964 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tapasztó Gábor családsegítő részére a info@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 4.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humánszolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a

 https://obuda.hu/ugyek/gyermekjoleti-kozpont honlapon szerezhet.