Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő takarító – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

2016. 06. 21.

 

Pályázatleírás:

1 FŐ TAKARÍTÓ – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

 

– Beadási határidő: 2016. JÚNIUS 21.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi

Központ címére (1035 Budapest, Váradi utca 9-11.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi azonosító számot: SZI/R/19042/2008, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

 • Elektronikus úton Székely Lászlóné részére a szekely.laszlone@kszki.obuda.hu e-mail címre.

***

– A pályázat leírása:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet takarító munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • részmunkaidős, heti 30 óra az esti órákban (18-24 óra között).

 

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1039 Budapest, Váradi u. 9-11.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézmény helyiségeinek (1000 négyzet méter) takarítása, naponta;
 • évente 1 alkalommal ablaktisztítás (110 db);függönymosás, másik telephelyen helyettesítés;

 

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • szakmunkásképző intézet,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, precízség, pontosság, jó munkabíró készség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • általános iskolai végzettség igazolása és/ vagy,
 • egyéb bizonyítvány fénymásolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 21. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Lászlóné nyújt, a +36/576-8825-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi

Központ címére (1035 Budapest, Váradi utca 9-11.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi azonosító számot: SZI/R/19042/2008, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

 • Elektronikus úton Székely Lászlóné részére a szekely.laszlone@kszki.obuda.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • személyes meghallgatás a munkáltató által összehívott bizottság előtt

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 28

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu.