Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1fő gyógypedagógiai asszisztens

A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda – 1039 Bp. Zipernowszky u. 2.

Munkavégzés helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda és Mosolygó Tagóvoda

1039 Bp. Zipernowszky u. 2. és 1039 Budapest, Kelta u. 8.

Telefon: 06 454 7200

e-mail: ziper-o@kszki.obuda.hu

Felelős személy: Stefán Mariann óvodavezető

A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése:           1fő gyógypedagógiai asszisztens

Feladatkör megnevezése:       sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Pályázati feltételek:           szakirányú közép, vagy OKJ-s végzettség

büntetlen előélet

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

végzettséget tanúsító okiratok másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A kinevezés határozatlan időre szól / 3 hónapos próbaidővel/.

Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő két hét

A pályázat elbírálásának határideje:   2015. SZEPTEMBER 25.

Az állás betöltésének ideje:                az elbírálást követően azonnal

 

2015. 09. 25.