Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

2 fő számviteli-pénzügyi ügyintéző

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján
(a továbbiakban: Kttv.)
p á l y á z a t o t h i r d e t
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon
2 fő számviteli-pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:

Az Államháztartás rendje szerinti önkormányzat számviteli, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása. Könyvelési, kontírozási, adatrögzítési feladatok ellátása. Kötelezettségvállalások vezetése a Főosztályon bevezetett költségvetési-pénzügyi információs rendszer (PIR) számítógépes program felhasználásával.
Adatszolgáltatások, elszámolások készítése, nyilvántartások, analitikák vezetése, adatbázisok kezelése és frissítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkörhöz kapcsolódó képesítések közül legalább
gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
– pénzügyi-számviteli területen eltöltött szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felsőfokú iskolai végzettség,
– mérlegképes könyvelői végzettség,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– költségvetési gyakorlat,
– pénzügyi vagy pályázati elszámolásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,
– ACCESS, SQL felhasználói szintű ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
– motivációs levelet,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány („A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.
A borítékra kérjük ráírni: „számviteli-pénzügyi ügyintéző pályázat, I/B/774-1/2015.”.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2015. 10.13.
2015.11.12.