Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

2014. évi I. féléves civil működési pályázat

2014.03.28.

 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 pályázatot hirdet

„Civil működési pályázat – 2014. év első félév”

 címmel

 

 

 

A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humán-erőforrás tekintetében.

A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2013. január 1. előtt bejegyzett és ott ténylegesen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2013. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A pályázaton elnyerhető maximális támogatási összeg: 500 000 Ft.

A felhívás alatt található a részletes pályázati kiírás és adatlap, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.).

A pályázatról további információt nyújt:

Radnai Írisz civil referens a 437-8921-es telefonszámon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen

A beadás határideje: 2014. március 28. (péntek) 12 óra

2014. évi I. féléves Civil működési pályázat

2014.04.28.