Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

A környezettudatos nevelésért – pályázat oktatási, nevelési intézmények számára

2013. 04. 05.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Környezetvédelmi Alapja terhére – a környezettudatos nevelés elősegítése érdekében pályázatot hirdet a kerületben működőnevelési és oktatási intézmények részére.

Pályázható tevékenységek:

a) Zöldterület gondozás

b) Komposztálás

c) Környezettudatos nevelést elősegítő tevékenység

A pályázók köre:

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában működő óvoda, az önkormányzat közigazgatási területén működő általános vagy középiskola.

Pályázati feltételek:

a) tevékenység esetén:

– A zöldterület gondozása Óbuda-Békásmegyer önkormányzata tulajdonában lévő, az oktatási, nevelésiintézmény környezetében lévő közterületre vonatkozhat.A zöldterület gondozása magában foglalhatja a területen történő füvesítést, növényültetést, növénygondozást, talajjavítást, a terület rendezését, megtisztítását és tisztántartását.
– Kizárólag akkora méretű zöldfelület gondozására lehet pályázni, amelynek a gondozását a pályázó a támogatástól számított egy évig biztosítani tudja.
– Az elnyert támogatás legfeljebb 20%-a fordítható kis értékű kerti kézi szerszámokra (pl. kapa, gereblye, ásó).
– A zöld terület gondozása során keletkező hulladék kezeléséről és elszállításáról a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a pályázónak kell gondoskodnia.
– A gondozott területen haszon növény, allergiát kiváltó növény nem ültethető.
– A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető.
– A gondozott területen lévő faállomány kezelésére kizárólag az Önkormányzat jogosult.
– A pályázó köteles előzetesen egyeztetni az Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályával, ha meglévő növényállományt akar kivágni, csonkítani, ritkítani, ha fát akar ültetni, ha kerítéselemet vagy egyéb műtárgyat akar a gondozott területen elhelyezni.
– Amennyiben a pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
– A pályázó a gondozásba vett terület állapotát a munkálatok megkezdése előtt és azok befejeztével fényképpel dokumentálja, amelyet a Városüzemeltetési Főosztálynak megküld.

b) tevékenység esetén

– A pályázó a támogatást az intézmény környezetében illetve udvarán keletkező zöldhulladék környezettudatos kezelésére, komposztálás megvalósítására fordíthatja.
– A támogatás komposztáló keret, a komposztáláshoz szükséges eszközök, szakmai segédanyag beszerzésére fordítható.
– A komposztáló keret az intézmény zárt udvarán helyezhető el, a környezetvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával
– A pályázó a komposztálási tevékenység folyamatát a környezettudatos nevelés során népszerűsíti
– A pályázó komposztálási naplót vezet, amelyben rögzíti az elkomposztált zöldhulladék fajtáját, mennyiségét, a keletkező komposzt mennyiségét és felhasználását.
– Az elnyert támogatás egyéves időszakra szól, melynek a végén a pályázó benyújtja az Önkormányzathoz akomposztálási naplót.

c) tevékenység esetén

a támogatás a következő tevékenységekre fordítható:

– kirándulás, látogatás szervezése nemzeti parkokba, állatkertbe, vadasparkba, természetvédelmi területre
– környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos helyszínek meglátogatása
– környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenység

 

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 200 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 5. (péntek)12 óra

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett és lefűzött példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni.

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „A környezettudatos nevelésért” címet.

Az űrlap hozzáférhető:

– a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), vagy

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).

A pályázónak az a) tevékenység esetén a pályázathoz mellékelnie kell:

– az intézmény által gondozásba veendő terület és környezete rövid bemutatását (szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve);
– Az elvégezni kívánt munka leírását (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve);

Valamennyi tevékenység esetén:

Tételes költségbecslést.

A benyújtott pályázatokat az Oktatási és Sport Bizottság véleményezi, a Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A döntéséről a pályázókat 15 napon belül értesítik. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt.

A pályázati összeggel való elszámolás

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkatársa a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó intézmény kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenőrzést végző munkatársánál (437-85-65) a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül.

Az Adatlap mellékleteként található egy lista segítségként az ültetésre ajánlott növényekről.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Rappay Katalin a 4378-848-as telefonszámon, vagy a rappay.katalin@obuda.hu e-mail címen.