Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Általános iskolai tanár (biológia v. biológia-testnevelés/médiaismeret/technika szak) munkakör betöltésére

2013.02.05.

Bárczi Géza Általános Iskola

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bárczi Géza Általános Iskola
Általános iskolai tanár (biológia szak v. biológia-testnevelés/médiaismeret/technika) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű GYES-en lévő kollega helyettesítése/kb. 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Elsősorban biológia tantárgy tanítása 17 órában, illetve a pályázó végzettsége szerint lehetőség van médiaismeret, vagy testnevelés, vagy technika tantárgy tanítására is, környezetvédelmi szakkör vezetésére.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, biológia és testnevelés/ médiaismeret/ technika
•         általános iskolai tanár – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
•         magyar állampolgárság, teljes erkölcsi bizonyítvány
•         ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         bizonyítvány másolatok, teljes erkölcsi bizonyítvány/kérőlap, önéletrajz, referenciák

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sisa Péterné igazgatóh. nyújt, a (+36/1) 243-1509 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Muhari László Tamás igazgató részére a barczi-a@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.obuda.hu – 2013. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kiválasztás helyi szinten történik, a munkáltatói jogkört a KLIK elnöke gyakorolja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.barczigai.sulinet.hu honlapon szerezhet.