Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az Óbudai Platán Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros (olvasószolgálat) munkakör betöltésére

2021. október 15.

Az Óbudai Platán Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros (olvasószolgálat) munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Olvasószolgálati feladatok ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból), olvasószolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás és statisztika készítése, az olvasók nyilvántartásával kapcsolatos teendők elvégzése, állománygondozás. Olvasószolgálatot érintő hivatali levelezés intézése, kapcsolattartás az olvasókkal személyesen és online. Könyvtárközi kölcsönzés intézése. Képzések (pl. könyvtárhasználati, internethasználat, adatbázishasználat) szervezése, lebonyolítása felnőtteknek. Tanfolyamok, klubok, vetélkedők, olvasókörök szervezése, vezetése felnőtteknek. Javaslattétel az állománygyarapítást érintően. Részvétel a könyvtári állomány leltári ellenőrzésében, állományapasztási feladatokban, az ajándékkönyvek kezelésében. Közreműködés a minőségirányítási feladatok olvasószolgálatot érintő részében. Szükség esetén egyéb könyvtári munkafolyamatokban való részvétel.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú könyvtáros végzettség vagy bölcsész végzettség + könyvtári gyakorlat,
 • felhasználói szintű integrált könyvtári rendszer ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű Corvina integrált könyvtári rendszer ismerete,
 • pedagógiai végzettség,
 • előadói tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtési készség,
 • jó problémamegoldó készség,
 • empátia,
 • használó központú szemléletmód,
 • önálló munkavégzés, megbízhatóság,
 • rugalmasság, együttműködő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • rövid motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag.

A munkakör betöltésének időpontja, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok végleges elbírálásáról az igazgató dönt az intézmény Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint. A sikeres pályázót értesítjük.

Jelentkezési határidő: 2021.10.15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Pőcze Márta igazgató részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.10.18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: https://platankonyvtar.hu/rolunk/ – 2021.09.29., obuda.hu

A pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadóak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a platankonyvtar.hu honlapon szerezhet.